Vil stanse buejakt-forsøk på Svanøy


Forsøksdyrutvalget vender tommelen ned, men aktørene anker vedtaket.

buejakt fotoJTS
Forsøksdyrutvalget vender tommelen ned, men aktørene anker vedtaket.

Siste nytt i saken er at Miljødirektoratet (Tidligere Direktoratet for naturforvaltning) har påklaget Forsøksdyrutvalget (FDU) sitt vedtak.

Etter at Forsøksdyrutvalget tidligere i sommer avslo Norsk Hjortesenters søknad om løyve til å skyte hjort med pil og bue under kontrollerte forhold, har det sett mørkt ut for det vitenskapelige forsøket som var planlagt gjennomført denne høsten.

Vil ha vitenskapelig dokumentasjon
Det planlagte forsøket på Svanøy er et viktig ledd i utredningen av hvorvidt man skal tilrå prøveordning med buejakt i Norge.

– Det er Miljøverndepartementet som har bedt Miljødirektoratet om å skaffe mer vitenskapelig dokumentasjon på hvor effektiv og human avliving med moderne jaktbuer vil være. Grunnen er at departementet har en søknad på bordet om å tillate jakt med pil og bue i Norge. Men nå har altså Forsøksdyrutvalget satt en foreløpig stopper for prosjektet, konstaterer daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.

Har sendt anke
Etter planen skulle det skytes hjort med både pil og bue og jaktrifle under helt like forhold, for deretter å sammenligne skuddreaksjoner og avlivingseffekt ved begge våpentypene. Nå tror Solheim at det ikke blir noe av prosjektet i høst.

– Vi har sendt inn en anke, men den blir trolig behandlet så tett opp mot 1. september at vi trolig må utsette prosjektet til 2014, sier han.

Nylig har også Miljødirektoratet påklaget Forsøksdyrutvalgets avgjørelse. Miljødirektoratet ber om at vedtaket fra juni omgjøres, alternativt at saken sendes til Mattilsynet for endelig avgjørelse.

Tillatt i andre land
Norske buejegere har i mange år ivret for å få innført en forsøksperiode med buejakt i Norge, slik en har hatt i andre land som for eksempel Danmark. Jakt med pil og bue er tillatt i mange europeiske land, samt i USA og Canada.