HJORT 2013: 28.-29. august i Bergen


Etter mange år som fast årlig arrangement i Florø, flytter Norges største hjorteseminar i år til Bergen og Flesland.

Hjort 2013 blir fullspekket med den mest oppdaterte kompetansen innen forvaltning av dette fantastiske viltet.

br lebukk II fotoJTSPÅ FLESLAND: Hjortenorge inntar Clarion Bergen Airport Hotel 28.-29. august. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Du kan spørre viltforvalteren i din kommune om økonomisk støtte til å delta ved Hjort 2013. De kommunale viltfondsmidlene kan blant annet brukes til kompetanseheving for personer som er engasjert i viltforvaltning.

Hjorten har de siste tiårene vært i markant og vedvarende fremgang i landet vårt. Bestanden har vokst seg svært tallrik i kjerneområdene på Vestlandet, og har også kommet langt i å spre seg til andre deler av landet.

Se detaljprogram for Hjort 2013

De siste årene har det kommet signaler om at veksten kanskje er over, og at bestanden er noe på retur. Dette har også vært forvaltningens mål.

Invitasjon til Hjort 2013 (pdf)

En slik endring betyr nye utfordringer. Frem til for kort tid siden handlet mye om å bremse veksten. Hva nå? Hvordan skal Norge klare å stabilisere bestanden mest mulig i nærheten av et ønsket nivå? Er dette mulig? Og hva er forresten – nettopp – et ønsket nivå?

Hjort 2013 – Sett hjort og grunneieren er nøkkelen til suksess

Tid:
28.-29. august
Sted: Clarion Bergen Airport Hotel

Elektronisk påmelding her.

Se liste over påmeldte
.Epost: hjort@hjortesenteret.no
Telefon: 57 75 21 80

Priser:

 • Full pakke med enkeltrom og festmiddag: kr 3990,-
 • Full pakke med dobbeltrom og festmiddag: kr 3490,-
 • Dagpakke, begge dager, uten overnatting: kr 2490,-
 • Dagpakke en dag: kr 1590,-
 • Festmiddag: kr 975,-
 • Feltkontrollørkurs 27. aug: kr 2490,-

27. august: Feltkontrollørkurs på Alver 

I tilknytning til Hjort 2013 arrangerer Norsk Hjortesenter feltkontrollørkurs på Alver, like nord for Bergen. Klikk her for informasjon og påmelding.

28. august:
 «sett hjort er godt hjort»

Oppstart kl 10.00 på Clarion Bergen Airport Hotel
Tema, blant annet:

 • Foredrag med bla. Kari Bjørneraas (DN), Magnus Frøyen (Norsk Hjortesenter) og Vebjørn Veiberg (NINA)
 • Workshop i bruk av sett hjort-statistikk
 • Demonstrasjon av kjøttbehandlingsutstyr fra nettbutikken Hjortebrøl.no
 • Festmiddag og hjortedrøs

29. august: «Grunneieren i hjortens verden»

Oppstart kl 09.00 på Clarion Bergen Airport Hotel
Tema, blant annet:

 • Erfaringer fra bestandsplansamarbeid
 • Grunneierens rolle som forvalter
 • Organsering av jakt gjennom jordskifte
 • Konfliktløsning – avliving av bygdedyret

Detaljprogram for Hjort 2013 er under utarbeiding og informasjonen oppdateres med dette når det er klart.