Færre felte hjort i jaktåret 2012/13

Det ble felt om lag 35 000 hjort i løpet av jakten høsten 2012 og vinteren 2013. Dette er en nedgang fra sesongen før på nesten 1 800 dyr.

– Det er ganske som forventet og en helt naturlig utvikling, sier daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.


hjort 25
Det ble felt om lag 35 000 hjort i løpet av jakten høsten 2012 og vinteren 2013. Dette er en nedgang fra sesongen før på nesten 1 800 dyr.

– Dette er ganske som forventet og en helt naturlig utvikling, sier daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.

For andre år på rad viser Statistisk Sentralbyrås fellingsstatistikk nedgang i antall felte hjort. Dette skjer etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990, frem til 2010/2011.

Målt etter antall felte dyr var hjortejakta for femte år på rad større enn elgjakta. I alt ble det felt nesten 500 flere hjort enn elg. Den totale fellingskvoten var på 55 700 hjort, og fellingsprosenten ble dermed 63 prosent. Tallet på fellingstillatelser gikk ned med om lag 300 dyr regnet fra året før.

Stabilisere til en sunn bestand
– Vi er nok over toppen, men det har også vært forvaltningens mål å redusere hjortebestanden noe. På den annen side har vi fortsatt mye hjort i norske skoger, og jeg tror faktisk uttaket kunne vært høyere om man felte en større andel ungdyr i stedet for voksne produksjonsdyr, sier Solheim.

Han mener vi må leve med at enkelte områder blir tilnærmet tomme for hjort når samfunnet ønsker en redusert bestand.

– At en del jaktfelt som har hatt greit med hjort da bestanden var på topp ikke kan felle like mange hjorter fremover er innlysende. Det viktige i årene som kommer blir å gjennomføre en biologisk riktig avskytnining, understreker Solheim.

Størst nedgang i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal hadde den største tilbakegangen fra foregående jaktår. I alt ble det felt 8 900 dyr av en kvote på omkring 14 000. Sammenliknet med året før var dette en nedgang på 1 200 dyr.

I de to andre store hjortefylkene, Sogn og Fjordane og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 100 og 7 900 hjort. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 675 felte dyr, mens Hordaland hadde en svak vekst i fellingstallet med 54 dyr.
Oppland størst i øst

Blant fylkene på Østlandet og Sørlandet ble det felt flest hjort i Oppland og Telemark, med respektive 627 og 530 dyr. Dette er en økning på henholdsvis 84 og 47 dyr.

Kvinnherad på topp
Kvinnherad i Hardanger var også i år kommunen hvor det ble felt flest hjort, i alt 1207. Deretter fulgte Hitra i Sør-Trøndelag med 925 dyr.
Flere hjortejegere

Til sammen jaktet 43 200 personer hjort i jaktåret 2011/12, som utgjør en økning på 1 500 fra året før.