Kurs i oppdrett av hjort og dåhjort 9.-11. april på Svanøy

Norsk Hjortesenter inviterer alle som har tanker eller spørsmål om hjorteoppdrett til kurs på Svanøy 9.-11. april.

– Det er stor interesse for oppdrett av hjort for tiden, og etterspørselen etter kjøtt er økende, sier daglig leder, Johan Trygve Solheim.

Svan yhjort fotoEJDATTRAKSJON: Hjorten er et takknemlig dyr å jobbe med, og mange hjorteoppdrett opplever nysgjerrig interesse fra publikum i form av turistbesøk. (Foto: Egill J. Danielsen)

Norsk Hjortesenter inviterer alle som har tanker eller spørsmål om hjorteoppdrett til kurs på Svanøy 9.-11. april.
– Det er stor interesse for oppdrett av hjort for tiden, og etterspørselen etter kjøtt er økende, sier daglig leder, Johan Trygve Solheim.

Last ned kursprogram (pdf)

Hjorteoppdrett er en stor næring i flere land
, mens vi i Norge er relativt ferske. I alt er det omlag 70 hjort- og dåhjortfarmer her i landet, og dette er tre ganger så mange som i 1997. Hjorteoppdrett er en produksjon med et godt potensial for omsetning av utsøkte produkt. En undersøkelse blant norske hjorteoppdrettere i 2003 viser at norske hjorteoppdrettere uttrykker at det er viktig med en god kunnskapsbasis i oppdrett av hjort. Spesielt gjelder dette i etableringsfasen.

Norsk Hjortesenter jobber for å generere og samle erfaringer og viten om hjort og dåhjort, og oppdrett av disse artene som produksjon og næring. Denne informasjonen presenterer vi blant annet gjennom kurs. Kurset i hjorteoppdrett er et tilbud til både etablerte oppdrettere og til de som vurderer å starte opp med hjorteoppdrett, om å lære mer om hjortens biologi, drift av en hjortefarm og om lønnsomheten i hjorteoppdrett som næring. Kommunale myndigheter, veterinærer og andre som har behov for innsikt i hold av hjortevilt i farm kan også delta på kurset. 

Dato: 9.-11. april 2013. For fremtidige kurs, sjekk kurskalender til høyre på disse nettsidene eller kontakt oss på telefon 57 75 21 80 eller send e-post hjort@svanoy.com 

Sentrale emner: Lovgrunnlaget, hjortebiologi, næringsbehov, fôring, beite, reproduksjon, dyrehelse, avlsplanlegging, slakting, kjøttkontroll, omsetning, etablering, driftsledelse,  økonomi og marked.  

Forelesere: Foredragsholderne er tilknyttet Norsk Hjortesenters faglige nettverk, Norsk Hjorteavlsforening mfl.

Kursmateriell:
Alt materiell unntatt Håndbok i hjorteoppdrett er inkludert i kurset. Håndboka kan bestilles fra vår nettbutikk. I nettbutikken vil du også finne dato for neste kurs straks dette er fastsatt, og du kan melde deg på via denne.

Deltagere som tidligere har deltatt på kurs kan sende en e-post til Norsk Hjortesenter og vil få tilsendt dyreholdsjournal, helsekort og økonomimodell på forespørsel. De ulike foredrag fra fjorårets kurs på Svanøy kan lastes ned som pdf fra nedenstående linker:

Introduksjon ved Johan Trygve Solheim

Lover og forskifter ved Johan Trygve Solheim

Beiter ved Sigmund Larsen, Norsk Landbruksrådgiving

Ugrasbekjempelse ved Sigmund Larsen, Norsk Landbruksrådgiving

Status hjorteoppdrett i Norge 2012 ved Morten Nystad, Norsk Hjorteavlsforening

Bransjestandard ved Morten Nystad, Norsk Hjorteavlsforening

Økonomisk kalkyle ved Morten Nystad, Norsk Hjorteavlsforening 

Sykdommer hos oppdrettshjort ved Johan Trygve Solheim og Henk van der Molen

Økonomi ved Johan Trygve Solheim