Hjorteviltportalen er lansert


 – Dette skal bli Norges mest besøkte nettside for mennesker på jakt etter kunnskap om våre fire hjorteviltarter, sier redaktør Egill J. Danielsen

Hjorteviltportalen eies av Direktoratet for naturforvaltning, og driftes av Norsk Hjortesenter.

hvp-logo-610x376 

Hjorteviltportalen er en samlende nettside om alt som angår elg, hjort, villrein og rådyr. Målgruppen er jegere, grunneiere og mennesker som jobber med viltforvaltning.

– Dette skal bli Norges viktigste nettside for formidling av kunnskap om hjorteviltartene og forvaltningen av dem. Det du ser nå er en start og et utgangspunkt, sier redaktør Egill J. Danielsen.

Hjorteviltportalen eies av Direktoratet for naturforvaltning, og driftes av Norsk Hjortesenter.

Danielsen forklarer at Hjorteviltportalen har som mål å bli den mest besøkte nettsiden for folk på jakt etter informasjon om hjorteviltartene. Da er det viktig at siden oppleves relevant.

danielsenegillj-3-.-– Bruk gjerne kommentarfeltene under artiklene på portalen, vi ønsker toveis kommunikasjon, sier redaktør Egill J. Danielsen.

– Vi håper på mange tilbakemeldinger i tiden fremover. Tilbakemeldinger om hvordan vi best mulig kan utvikle nettsiden til å bli nyttig for deg. Her er det altså bare å ta kontakt om du har en god ide til både funksjonalitet vi bør ha og til innhold som vi bør skrive om, sier Danielsen.

 
Betaversjon

Samtidig understreker redaktøren at mye innhold fortsatt er under produksjon og at nettsiden vil utvikle seg utover høsten.

– Hjorteviltportalen vil fremstå som organisk og i utvikling. De første ukene er det en betaversjon som vises, og vi er særlig takknemlige om du sender en epost dersom du skulle oppdage feil på siden.

 
Nyheter og fast innhold

– Som leseren ser er nyhetsdelen av Hjorteviltportalen vesentlig. Her vil vi samle de viktigste nyhetene som angår hjorteviltet gjennom hyppige oppdateringer. Innimellom vil du også finne nyttige tips og kanskje også ett og annet kuriosia, lover Danielsen.

Han legger til at det mindre bevegelige, statiske informasjonsstoffet om hjorteviltartene, finner du bak menyene øverst på siden. Her vil nye emner dukke opp i tiden fremover.

 
Inngangsport til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltportalen har overtatt domenet hjortevilt.no av Hjorteviltregisteret, som heretter er å finne på adressen hjorteviltregisteret.no. Det er et uttalt mål at brukere av registeret skal gå inn via Hjorteviltportalen.

– Dermed vil man raskt kunne skaffe seg oversikt over ting som skjer i hjortevilt-Norge. Hjorteviltportalen vil dessuten presentere regelmessige drypp av spennende statistikk fra Hjorteviltregisteret, i håp om å vise for en større brukergruppe hvor mye informasjon som faktisk finnes registrert der, sier Danielsen.

 
Et veikryss på internett

Hjorteviltportalen er eid av Direktoratet for naturforvaltning og prosjektleder er seniorrådgiver Erik Lund. Han sier at målet med portalen er å samle stoff fra ulike aktører som jobber med hjortevilt.

– På denne nettsiden vil du finne innhold, gjerne smakebiter på emner, som er behandlet grundig av de ulike kompetansemiljøene som jobber med hjortevilt i Norge. Portalen skal gi oversikt over tematikken og lenke videre til ytterligere fordypning hos de enkelte aktørene.

Som eksempler på slike aktører nevner Lund Hjorteviltregisteret, Skogbrukets Kursistitutt, Veterinærinstituttet og Norsk Villreinsenter.

Hjorteviltportalen er utviklet av Norsk Hjortesenter i samarbeid med et redaksjonsråd, samt representanter for de ulike kompetansemiljøene. Hjorteviltportalen er ett av totalt ni fyrtårn i den nasjonale Hjorteviltstrategien som ble vedtatt i 2009.