SE FOREDRAGENE: – Store utfordringer i hjorteforvaltningen


Gruppearbeidet under Hjort 2012 i Florø nylig avslørte at det fremdeles er store utfordringer i hjorteforvaltningen. Det positive er at rammenevilkårene for å få til en god forvaltning er bedre enn noen sinne.

 HJORT 2012: Deltakerne ble fordelt på seks workshops for å utarbeide kommunale mål og bestandsplaner i en typisk vestlandskommune. FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Gruppearbeidet under Hjort 2012 i Florø nylig avslørte at det fremdeles er store utfordringer i hjorteforvaltningen. Det positive er at rammenevilkårene for å få til en god forvaltning er bedre enn noen sinne.

– Konseptet med workshops var noe helt nytt og ganske uprøvd i denne sammenhengen. Da er det kjekt når tilbakemeldingene er så gode som de vi har fått,  sier daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.

Etter foredrag av blant andre Vebjørn Veiberg og Arve Aarhus ble de nær 80 deltakerne ved Hjort 2012 fordelt på seks grupper ulike steder i Florø sentrum. Hver gruppe fikk utpekt gruppeleder og de ansatte ved Norsk Hjortesenter fungerte som moderatorer for å sikre konstruktuv prosess.

Lite målbart
– Temaet var først å lage kommunalt mål for hjortebestanden i en oppdiktet, men ganske typisk vestlandskommune. Dagen etter stod utarbeidng av bestandsplan på programmet, forteller Solheim.

Underveis i prosessen skulle deltakerne brainstorme rundt styrker og svakheter i forvaltningen, og resultatet av dette kan du lese her.

– En av svakhetene som ble påpekt av mange av gruppene er at kommunene mangler overordnede mål for forvaltningen av hjort. Dessuten ble det erkjent at forvaltningen er lite konkret og lite målbar. For hvordan måler egentlig en kommune om man har nådd bestandsmålet sitt? spør Solheim retorisk.

Nytt kurskonsept
Solheim opplyser at Norsk Hjortesenter har fått henvendelser om å arrangere flere workshops i bestandsplanlegging.

– Vi vil utvikle mindre konespter på dette, som kan brukes for eksempel ved helgekurs. Dette kommer vi tilbake til i løpet av høsten, sier han.

Klikk her for å komme til alle foredragene fra Hjort 2012.