Få hjelp til å lage bestandsplan – på Hjort 2012

 
Blir det nettopp ditt jaktvald som får hjelp til å lage bestandsplan under Hjort 2012? Send inn statistikk fra ditt område på forhånd til hjort@svanoy.com og få drahjelp med å lage en ferdig plan i tråd med nye krav.

 2012 06 08  annonse hjort 2012GRUNNEIERE OG JEGERE: Norsk Hjortesenters årlige seminar er i år spesielt rettet mot rettighetshavere og jegere med mål om å skape økt forståelse for lokal viltforvaltning.

Blir det nettopp ditt jaktvald som får hjelp til å lage bestandsplan under Hjort 2012? Send inn statistikk fra ditt område på forhånd til hjort@svanoy.com og få drahjelp med å lage en ferdig plan i tråd med nye krav.

NB: Ny påmeldingsfrist: 25. august

Den nye hjorteviltforskriften fra i vinter krever at det utarbeides bestandsplaner for den lokale hjortebestanden. Et bestandsplanområde skal ha en viss størrelse og skal bestemmes ut fra hjortens naturlige leveområde, også når dette går på tvers av kommune- eller fylkesgrenser. En av workshopene under Hjort 2012 blir viet dette temaet.

Hjorteviltforskriften stiller også krav til at kommunene skal utarbeide egne måldokument for hjortebestanden. Dette blir tema for den andre workshopen i Florø.

Slik lager du en plan
Men hva er egentlig en bestandsplan? Hva er et kommunalt måldokument? Og hvordan lager man disse? Nettopp dette er tema for landets eldste hjorteseminar som også i år arrangeres i Florø 29.-30. august.

Se dagprogram for Hjort 2012 her!

– Bli med å ta bestandsplanarbeidet til nye høyder, grunneiere har gjennom denne ordningen store muligheter til å være med å utforme framtidens hjorteforvaltning. Her får du hjelp av landets fremste eksperter til å komme i gang, forklarer forklarer daglig leder ved Norsk Hjortesenter og seminaransvarlig Johan Trygve Solheim.

Er gullalderen over i hjorteskogen?
Seminaret går over to fagspekkede dager med foredrag om blant annet bestandsstyring ved hjelp av rettet avskyting. I workshop-delen deles deltakerne i grupper for å utarbeide blant annet bestandsplan for vald eller storvald. I den forbindelse oppfordrer Norsk Hjortesenter til at valdansvarlige og grunneiere på forhånd sender inn bakgrunnstall.

– Planene vi skal utarbeide blir mer interessante om vi bruker reelle tall fra vald som eksisterer i virkeligheten. Og dessuten blir nytteverdien av workshopen særlig høy for valdrepresentanter som får anvendt sine egne tall, understreker Solheim.

Følgende data må sendes inn i god tid før seminaret, dersom du ønsker at ditt område skal komme i fokus:
•    Valdets fellingsstatistikk for minimum de 5 siste årene, inkl fellingsprosent og fordeling på felte dyr.
•    Sett hjort for minimum de 5 siste årene
•    Data for vårtelling, slaktevekter og resultat av kjeveanalyse (dersom slikt er registrert) for de siste 5 årene.

Han presiserer at statistikken må sendes inn snarest og at det i forkant av seminaret vil foregå dialog med valdrepresentanter som ønsker å få utarbeidet utkast til bestandsplan under dagene i Florø. Antall planer som kan utarbeides er avhengig av hvor mange deltakere og workshop-grupper det blir under seminaret.

Påmelding:
– Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe, enten på telefon 57 75 21 80, eller på hjort@svanoy.com understreker Solheim.

Meld deg på elektronisk i Svanøybutikken eller last ned påmeldingskjema her.

I fjor gikk avskytningen av hjort i Norge ned for første gang på over 20 år. Er vi på vei inn i en ny tid hvor pilene ikke lenger bare peker oppover? Les mer om Hjort 2012 her.