Feltkontrollørkurs i Florø 28. august

Norsk Hjortesenter inviterer til feltkonkontrollørkurs i Florø tirsdag 28. august og rett før landets største hjorteseminaret «Hjort 2012». For de som ønsker å fordype seg mer, blir det slakte- og parteringskurs på Svanøy helga 17. – 19. august.

– Hjortejakta er like rundt hjørnet og nå har flere sjansen til å få mer ut av hjorteslaktet før jaktstart 1. september, seier dagleg leiar Johan Trygve Solheim.

 hjort_slakt_feltkontroll__rKVALITETSKJØT: Det blir nå muligheter for de som ennå ikke har tatt feltkontrollørkurset å bli godkjente feltkontrollører før hjortejakta starter 1. september. (FOTO: JOHAN TRYGVE SOLHEIM)

 

Norsk Hjortesenter inviterer til feltkonkontrollørkurs i Florø tirsdag 28. august. Se detaljert program for feltkontrollørkurset her.

For dei som ønskjer å fordjupe seg enda mer, blir det slakte- og parteringskurs ved anlegget til Norsk Hjortesenter på Svanøy helga 17. – 19. august.

Priser:

Feltkontrollørkurs, 28. august: kr 2500,- (Eindagskurs)

Påmelding:
Vil du ha kursplass i Florø, betalar du kursavgifta på kr. 2500,- inn til konto 3775.03.20962, og merker innbetalinga ”Feltkontrollør Florø, August”. 

 

Hugs også:

I tillegg må du sende en epost til adressa hjort@svanoy.com.

Den skal innehalde:

Namn

Adresse

Mobiltelefon

Epostadresse

Jegernummer

Fødselsår

Jegernummeret finn du på jegeravgiftskortet ditt, eller du kan kontakte Jegerregisteret og få det opplyst derfrå. Etter at påmeldinga di er registrert og når kursdato nærmar seg, vil du få tilsendt kursopplysningar samt dagsprogram.

Den som treng overnatting i samband med kurset i Florø, ordnar dette med hotellet sjølv. Dersom kursdatoen ikkje passar for deg, kan du likevel ta kontakt og melde interesse for kurs. En vil da bli informert fortløpande om kommende kursdatoer og lokaliteter så snart de er fastlagt.

Har du spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar Norsk Hjortesenter på tlf 57 75 21 80, eller bruk epostadressa johan@svanoy.com 

Kursa blir arrangerte med atterhald om nok deltakarar.

FAKTA FELTKONTROLLØR

* Med verknad frå  1. mars 2010 blei den nye matlova med tilhøyrande forskrifter for norsk matomsetning innført, også omtalt som Hygienepakken. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) og Norges Skogeigarforbund (NSF) utarbeidde ein bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøt basert på dei nye krava. Den utarbeidde standarden har fått Mattilsynet si tilslutning.

* Ein kursa og godkjend feltkontrollør får retten til å kvalitetsgodkjenne og attestere jaktlaget sitt viltkjøt, slik at dette kan seljast og omsetjast til lokale detaljistar.

* For å ta kurset må ein jeger ha minst fem års jakterfaring og ha slakta minst 20 hjortevilt.

* På kurset får ein kunnskap om lovverk, administrative reglar, hygiene, kva som påverkar kjøtkvalitet, miljøforureining og mykje meir.