Har fanget 16 nærgående byhjorter i Florø


Norsk Hjortesenter har de siste ukene bedøvet og fanget inn 16 byhjorter fra Florø.

– En vinn-vinn-situasjon hvor hjorter som beiter i hagene blir tatt hånd om uten at man behøver å avlive dyr i en ugunstig årstid hvor kollene setter sitt avkom til verden, sier daglig leder Johan Trygve Solheim.

byhjort_i_soldalen_fotojtsURBAN HJORT: Om våren kan hjorter i byer som Florø og Bergen bli nærgående. De oppsøker gjerne opparbeidede grøntområder som hager og kirkegårder fordi gresset spirer tidlig her. På bildet har (f.v.) Andreas Frøyen, Per Kristian Kristensen og Joakim Knapstad bidradd med innfanging av ei kolle i Soldalen i Florø.

Norsk Hjortesenter har de siste ukene bedøvet og fanget inn 16 byhjorter fra Florø.

– En vinn-vinn-situasjon hvor hjorter som beiter i hagene blir tatt hånd om uten at man behøver å avlive dyr i en ugunstig årstid, sier daglig leder Johan Trygve Solheim.

Solheim konstaterer at for en del hageeiere er nærgående hjorter et problem, særlig om våren og forsommeren. I Florø har utfordringene vært så store at kommunen har vedtatt å ta ut et antall dyr som har etablert seg i boligområdene nær sentrum.

Kan fange tyve hjorter
Ingen dyr har så langt blitt skutt. Norsk Hjortesenter har i samarbeid med veterinær og viltforvalter bedøvet og fanget inn 16 hjorter. Innfangingen er godkjent av Direkotratet for Naturforvaltning.

– Som forsøksdyravdeling har vi fra tid til annen behov for friskt blod og nye gener inn i forplantningen. Samarbeidet med Flora kommune gir oss en gyllen mulighet til dette, understreker Solheim.

Se flere bilder fra den noe spesielle hjortejakta i Florø i vårt billedgalleri

Bedøvelse
Hjortene blir skutt i låret med bedøvelsespil og sovner i løpet av noen minutter. Deretter blir de fraktet med hestehenger til Norsk Hjortesenter på Svanøy.

– De nyinnfangede dyrene blir merket og får tilvenning i et eget hegn en tid før de introduseres for våre mer tamme hjorter i forsøksdyravdelingen, opplyser Solheim.

Drektige koller
Han ser på innfanging som en god metode for kommunene til å hanskes med nærgående hjorter om våren. Spredt rundt i landent finnes 85 hjortefarmer som jevnlig behøver tilførsel av villhjort. At det er en vinn-vinn-løsning begrunner han også slik:

– Man slipper å skyte drektige koller nå om våren. Å avlive dyr like før de skal kalve er ikke spesielt kjekt, sier Solheim.

– Er dette egentlig bare en billig måte for Hjortesenteret å skaffe seg flere hjorter?

– Nei, det er det slett ikke. Medikamentene som behøves er svært kostbare og kostbart er også mannskapet som må i sving for å gjennomføre innfanging. Vi er tre mann på jobb for å gjøre dette, så rimelig er det ikke, understreker Solheim.