NEDGANG I ANTALL FELTE HJORTER: – Helt naturlig at dette skjer


I fjor ble det felt 2600 færre hjorter enn året før. For første gang siden 1989 er det nedgang i fellingstallene. Antall felte hjort er nå bare 200 flere enn antall felte elg.

– Dette er en ventet utvikling, sier daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim.

silje_bukkejeger_fotoejdNEDGANG: I fjor ble det 2600 færre slike opplevleser for jegerne enn det var i 2010. FOTO: EGILL J. DANIELSEN

I fjor ble det felt 2600 færre hjorter enn året før. For første gang siden 1989 er det nedgang i fellingstallene. Antall felte hjort er nå 200 flere enn antall felte elg.

Totalt ble det i jaktsesongen 2011/2012 felt 36 813 hjorter i Norge. For første gang siden 2008 er hjortejakten og elgjakten nå på samme nivå.

– Helt naturlig utvikling
Ifølge daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim, er dette en ventet utvikling.

– Etter mange år med økning av fellingstallene har vi i en del områder klart å ta igjen bestandsveksten og også fått til å redusere stammen. I tillegg har to snørike vintre bidradd til naturlig dødelighet, sier han.

Uendret i Hordaland
Ifølge de offisielle fellingstallene fra Statistisk Sentralbyrå er nedgangen størst i Møre og Romsdal med minus 982 felte hjorter, og Sogn og Fjordane på samme nivå med minus 975 felte dyr.

I landets tredje største hjortefylke, Hordaland, er fellingsresultatet praktisk talt uendret med en oppgang på 43 dyr.

Sør-Trøndelag som er det fjerde største fylket, opplevde en nedgang i fellingsresultatet på 312 dyr fra sesongen før.

Høyest fellingsprosent i Hordaland
Av et totalt antall fellingsløyver i Norge på 55 994 dyr, ble 66 prosent av dyrene felt. Høyest fellingsprosent har Hordaland med 75 prosent felte hjorter. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane oppnådde fellingsprosent på henholdsvis 70 og 68.

Kvinnherad i Hordaland troner fremdeles på topp som landets suverent største hjortekommune, med 1250 fellinger.

De ti kommunene med flest felte hjorter i 2011 var:

1. Kvinnherad: 1 250

2. Hitra: 890

3. Aure: 885

4. Ørsta: 802

5. Bremanger: 764

6. Vindafjord: 757

7. Stryn: 708

8. Flora: 679

9. Gulen: 670

10. Gaular: 664

Les mer og gransk tallene selv på Statistisk Sentralbyrås nettsider.