Sjøforsvaret stormet Norsk Hjortesenter


Hva gjør tre marinefartøy i bukta utenfor Norsk Hjortesenter? Og hva i alle dager har de fore når mannskapet entrer land med toppmoderne utstyr for «nattjakt»?


Hendelsen utspant seg på Svanøy nylig – og selvfølgelig – hjorten hadde en viktig rolle i opptrinnet.

 sj__forsvaret_stormet_snh_fotojts  TOP SECRET: Gutta fra sjøforsvaret testet nytt utstyr på Svanøy. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Mandagskvelden 31. oktober ankom 3 stridsfartøy av type 90N til Norsk Hjortesenter på Svanøy med mannskaper som var ute på tokt for å trene fototeknikk under vanskelige forhold.

Presset vekk av vind
Skipssjef Stian på S90N sier at de hadde sett programmet ”Norskekysten” ved Dag Lindebjerg og tenkt at trening på å fotografere hjort under dårlige vær og lysforhold kunne være interessant som del av treningsprogrammet deres. Fotodokumentasjon er en viktig del av mange oppdrag.

Etter ankomst i Kvalstadbukt gav daglig leder for Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim, en kort orientering og anviste mulige posisjoner for å fotografere hjort også om natta. Etter at klokken hadde passert 20:00 ble det imidlertid i mørkeste laget og sønnavinden økte kraftig. Båtene forflyttet seg derfor til Svanøybukt for å finne lehavn for natta, og for å redigere bilder.

Rettet kraftig Canon mot hjorten
Allerede før det ble lyst påfølgende dag var alle tilbake ved Norsk Hjortesenter, og etter hvert som lyset kom tilbake ble det mange bra situasjoner å trene bruken av det helt nye fotoutstyret på. Troppen var nemlig satt opp med svært godt Canon materiell. Dette har vært svært nyttig for oss sier Stian, og vi kommer gjerne tilbake flere ganger om det blir anledning til det. Det ble også tid til en kort omvisning inne på norsk Hjortesenter før båtene dro på nye tokt langs norskekysten.

Stridsbåt 90N er svenskbygde hurtiggående båter som ble kjøpt inn av Sjøforsvaret tidlig på 1990–tallet. Anskaffelsen var begrunnet i behovet for et ferdig konsept for Kystjegerkommandoen (KJK) som kunne settes rett inn i operativ tjeneste. Båtene disponeres av Taktisk Båtskvadron, og er oppsatt per tid med Stridsbåt 90N konfigurasjoner som troppetransport fartøy (S90N), sanitetsfartøy (S90NSan) og et ledelses fartøy (S90NL). Det var båter av de tre førstnevnte typer som var kom til Svanøy.