Sier nei til hjorteskrotter på grunn av dårlig slakting

— Mange jegere kan ikke slakte, og de unge slurver mest, mener Ola Ulset ved slakteriet Øre Vilt i Gjemnes på Nordmøre. Det hender han må si nei til hjorteskrotter fordi jegerne ikke har håndtert kjøttet godt nok.

Daglig leder Johan Trygve Solheim understreker at opplæring i slakting og kjøttbehandling er et stort satsningsområde for Norsk Hjortesenter. — Om du er rask kan du sikre deg plass på vårt neste slakte- og parteringskurs som arrangeres på Svanøy helgen 11.-13. november, sier han.


slakteskrotter_fotoejdHJORTESLAKT: Ikke alle skrotter får like god behandlig som disse sognehjortene. (Foto: Egill J. Danielsen)

Mange viltmottak har travle dager for tiden, og særlig etter helg er det stor pågang av folk som vil levere hjort. På slakteriet Øre Vilt i Gjemnes svinger de ansatte kniven i høyt tempo om dagen, men slakter Ola Ulset skulle ønske han kunne tatt imot enda flere skrotter.

Problemet er nemlig at ikke alt som blir forsøkt levert fra jegerne holder mål:
– Kvaliteten på det vi får inn er variabel. Det er en del uerfarne jegere som helt klart mangler slaktekunnskap, sier Ulset til NRK Møre og Romsdal sin nettside.

Å slakte vilt i naturen gir helt andre utfordringer enn om man befinner seg på et rent slakteri. Alt hjorteviltkjøtt som skal omsettes må være kontrollert av veterinær eller av en jeger som har gått feltkontrollørkurs.

Møtes med avvisning
Slakter Ola Ulset vil ikke fire på kravene. Han takker nei dersom skrotten ikke er ordentlig håndtert.
– Det har vært tilfeller hvor vi har måttet avvise dyr. Det vil forurense anlegget om vi tar det inn. Vi skal videreselge kjøttet til hotell og restauranter, og da må det være helt rent, sier slakteren.

Bekymret over kunnskapsmangelen
– Å gi jegerne betre kunnskap om slakting, partering og tilberedning av hjortekjøtt er et stort satsingsområde for oss sier daglig leder Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.

Han understreker at Norsk Hjortesenter gjennom en årrekke har tilbydd kurs innen dette temaet og oppfatter at mange jegere er svært interessert i å tilegne seg kunnskap om slakting og kjøttbehandling generelt.

 Les mer om Norsk Hjortesenters neste slakte- og parteringskurs 11.-13. november her

Solheim er imidlertid ikke enig i at det nødvendigvis er de unge jegerne som er dårligst til å slakte:

– Vi har gjennom lang tid sett at kunnskapsnivået er svært variabelt, og det som overrasker mest er at jegere med mange års erfaring langt fra er de flinkeste. Liten eller manglende forståelse for hygiene er det som oftest går igjen, men også med hensyn til å ta i bruk helt enkle teknikker er det mange som har mye å lære. Ikke rart en del mennesker har fått et anstrengt forhold til viltkjøtt, sier Solheim.

– Slakting bør inn i jegeropplæringen
Han legger til at det generelle kunnskapsnivået er blant norske storviltjegere er godt, og det finnes mange flinke folk. Problemet er ofte det at det er én person på laget som er satt til å være slakteeksperten, mens de andre på laget kvier seg litt for å ta del i oppgavene.

– Det burde være en selvfølge at alle på et hvert jaktlag kan slakte sin egen hjort. For å nå et slikt mål bør håndtering av storviltslakt inn som en obligatorisk del av en fase 2 i jegerutdannelsen her i landet, sier Solheim.

Lær slakting på Svanøy
Ønsker du å lære å slakte din egen hjort slik det egentlig skal gjøres, arrangerer Norsk Hjortesenter slaktekurs allerede helgen 11.-13. november.

— Vi har noen få plasser ledig, så den som er rask med påmelding kan allerede om få uker heve kompetansen sin kraftig innen slakting og kjøttbehandling, opplyser Solheim.

Ønsker du å vite meir om kurset, ta kontakt med Norsk Hjortesenter på epost hjort@svanoy.com, eller ring på tlf. 57752180.

Fullstendig program for kurshelgen finn du her: slaktekurs_program.pdf