Produkt og tenester vi tilbyr

Norsk Hjortesenter tilbyr en rekke produkter og tjenester til kunder både innen privat og offentlig sektor. Av produkter vi tilbyr er det kanskje først og fremst kjøtt av hjort og dåhjort fra vårt eget viltslakteri publikum forbinder oss med. Hjortekjøttet kan du kjøpe ved å laste ned vårt bestillingsskjema, utfylle dette og sende oss per faks eller scannet å vedlegg e-post. Du kan også bestille kjøtt og annet tilbehør fra vår nettbutikk. Trenger du oppskrifter kan du finne mange her!

Vi selger også andre produkter som bøker, kniver, hjorteskinn, fotografier osv. Alle disse produktene kan du finne i vår nettbutikk – www.svanoybutikken.no

Av tjenester Norsk Hjortesenter tilbyr vil vi spesielt nevne faglig oppfølging i forhold til forvaltning av vill hjort. Vi har en lang rekke kommuner som faste kunder, og faste oppdrag både for regionale og sentrale myndigheter. Norsk Hjortesenter er ledende innen hjorteoppdrett, og tilbyr både kurs og utredninger i forhold til oppstart og drift av hjorteoppdrett. Likeledes kursing og utredninger om lokal foredling av hjortekjøtt – være seg fra hjort jaktet i skog og mark eller fra oppdrett. Nedenunder finner du en oversikt ulike tjenester vi tilbyr kommunene.