Eksempel på tjenester Norsk Hjortesenter tilbyr

Overordna kommunale mål for hjorteforvaltning – bistand til utarbeiding av målformuleringer og retningslinjer.

Fagrapport hjort – bestandsestimat og prognose for bestandsutvikling.

Hjorteviltregisteret – bistand til innlegging av data, tilpassing av rapporter o.l.

Vårtelling, sett hjort og kjeveinnsamling – utarbeide metodikk for gjennomføring av registreringer i din kommune, inkl bearbeiding, analyser og rapportering.

Fagforedrag, Kurs og seminar, Konfliktløsning – skreddersøm på innhold, varighet, tema og tidspunkt. Vi samarbeider med flere fagmiljø og henter foredragsholdere også utenfor egen organisasjon. Vi tilrettelegger gjerne større arrangementer med bredt viltfaglig tema.

Konsekvensutredninger

Bistand til grunneierstyrt forvaltning av hjort (Hjorteutvalg, storvald, vedtekter, bestandsplan)

Vi er nært deg!
I tillegg til vår faste stab på Svanøy, har vi også knyttet til oss dyktige fagfolk i andre distrikt. Vi øker på den måten vår kompetanse, tilgjengelighet og blir faglig sterkere. Vi har nærhet til din kommune!

Ta kontakt slik at vi kan skreddersy våre tjenester og tilbud til de behova du som kunde har.