Avtaleordning for kommunene

Norsk Hjortesenter har inngått avtale med Direktoratet for Naturforvaltning som sikrer at kommunene kan bruke vår fagkunnskap.

Vi tilbyr avtaleordninger om faglig oppfølging innen hjorteforvaltning som kan passe for din kommune. Avtaler blir laga for et år om gangen, og tilpasses behovet i den enkelte kommune. Vi søker også å se flere kommuner i sammenheng der det er naturlig – hjorten kjenner ingen grenser! Avtalene er skreddersydde og er ment å fange opp at behovene endrer seg over tid.

Vi tilbyr også enkeltstående tjenester til private rettighetshavere, forvaltere, grunneierlag o.l.