Om stiftelsen Norsk Hjortesenter

Norsk Hjortesenter er det nasjonale kunnskapssenter i høve til viltlevende hjort og hjort i farm/oppdrett. Norsk Hjortesenter er lokalisert med forretningsadresse til Kvalstad Gard på Svanøy, Flora Kommune, Sogn og Fjordane fylke. Vi har avdelingskontorer i Florø, Sogndal og Bergen.

Driften av SNH er gjort mulig gjennom grunnfinansiering fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning). Sentralt i dette står å utvikle og å forvalte hjort som ressurs inn mot rettshaverne samt lokale og regionale myndigheter. I denne sammenheng har kommunene og grunneierne stått sentralt, og SNH har en økende oppdragmengde relatert til oppgaver knyttet til forvaltning av den ville hjortestammen og kvalitetssikring av hjorteoppdrett. Herunder å utvikle inntekter baserte på hjorteressursen og å fokusere på løsninger ved ulike former for arealbrukskonflikter.

Det var Svanøy Stiftelse som den 1. januar 2000 etablerte Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH). Svanøy Stiftelse foretok de grunnleggende investeringer i etablering av bygninger og anlegg. SNH har videreført dette arbeidet i leide lokaler og tilhørende arealer på Kvalstad Gård på Svanøy.

Ved Norsk Hjortesenter har vi fokus på FoU, Viltforvaltning og Kurs & Seminar virksomhet. På Svanøy har vi etablert en temapark og et informasjonssenter. I temaparken kan du sjå og bli kjent med den norske hjorten og dåhjort. I informasjonssenteret kan du lære mer om vill hjort og oppdrett av hjort.

Kjem du til Svanøy, enten som vanleg besøkande eller som kursdeltakar, kan du oppleve hjortekjøtt servert i spennende varianter sammen med andre lokale produkt frå Svanøy. Alle dyr blir slakta i vårt eige slakteri. Der gjev vi dessuten opplæring i slakting og partering.

Er du interessert i å få vite meir om hjort og hjortens biologi? Er du hjortejegar, viltforvaltar, kokk eller interessert i hjortefarming? Kanskje kunne du ha lyst til å bli servert hjortedelikatesser i et gammelt, tradisjonsrikt gardsmiljø? Har du mest lyst til å sjå hjort i et naturlig miljø, og gjerne være med å fôre og klappe dyra? Då bør du kontakte oss og deretter legge turen innom Svanøy og Norsk Hjortesenter!

Egne nettsider for Svanøy med informasjon om blant annet muligheter kost og losjii finner her!