Om hjorteforvaltning

Norsk Hjortesenter utfører mange oppdrag i tilknytning til forvaltning av hjort på ulike nivåer. Det være seg utarbeiding av planer, fagforedrag, kurs, seminar osv.

Vi har ei langsiktig avtale med Miljødirektoratet om nettopp utvikling av hjorteforvaltningen i Norge. Og tilsvarende avtale med Landbruks- og matdepartementet om utvikling av hjorteressursen. Dette i tett samarbeid med ulike organisasjoner og andre fagmiljøer. 

Et første møte med noen av fagfolkene våre kan være å bestille et fagforedrag. Døme på tema i slike fagforedrag kan være:

  • Biologi
  • Hjorteforvaltning
  • Organisering
  • Bestandsplanlegging
  • Bestandsovervaking
  • Lovverk, etikk og moral, og omsyn til andre samfunnssektorar
  • Spesialtilpassa foredrag til tema og område
  • Kombinasjon av dei ulike tema

Ta kontakt – vi er nærmere enn du tror!

Se pakketilbud spesielt rettet mot kommuenene, men som og er relevant for rettshavere.

Sjekk digital forvaltningshandbok.

For relevant litteratur sjekk vår nettbutikk!