Kurs i slakting

RÅVARE FRA SKOGEN: Med slaktekurs hos Norsk Hjortesenter er du godt rustet til å stå for første ledd i forvandlingen fra nyfelt hjort til lekker mat. (Foto: Egill J. Danielsen)

Formålet med kurset er å øke den enkelte kursdeltager sine kunnskaper om slaktig av hjortevilt. Videre å øke bevissthet rundt forvaltning av hjort som ressurs. Kursopplegget kan varieres frå gruppe til gruppe avhengig av ønske, erfaring og kunnskapsnivå.

 

Sentrale emner: Hjortens liv fra «vogge til grav» (fødsel, vekst, reproduksjon, atferd, demografi m.m.), jegeren som forvalter, verdiskaping i landbruket og håndtering av slakt og kjøtt. Ulike slakteteknikker vil bli vektlagt (den praktiske delen).

Målgruppe: Alle som ønsker å lære mer om hjorten, hjortevilt generelt, jakt og forvaltning av hjorteviltet og praktisk håndtering av en verdifull ressurs.

Sted: Kurset gjennomføres ved Norsk Hjortesenter og med innlosjering på Svanøy Hovedgård. I utgangspunktet er kursene lagt opp rundt ankomst med ettermiddagsruta første dag, og avreise med ettermiddagsruta påfølgende dag. Vi kan også avholde dette kurset andre steder, og tilpasse innholdet etter oppdragsgivers og målgruppas ønske.

Påmelding: Sjekk kurskalenderen til høyre for når neste kurs er planlagt. Klikk på kurset for påmelding. Dersom du ikke finner slaktekurs i kalenderen: Send oss en e-post om du vil bli kontaktet når vi har fastsatt dato og innhold for neste kurs!

Pris og betalingsbetingelser: Pris for kurs på forespørsel eller oppsett for hvert enkelt kurs. Minimum antall kursdeltagere er 10 personer, og maksimum antall er 40. Pris inkluderer normalt kost og losji samt all transport som er en del av programmet på Svanøy. All servering av mineralvann og alkoholholdig drikke kommer i tillegg til prisene. Både Svanøy Hovedgård og Norsk Hjortesenter har skjenkeløyve.

For firma og foreninger kan det avtales samlefaktura for kost og losji. For enkeltpersoner skjer betalingen direkte og før avreise.