Kontakt oss

Stiftelsen Norsk Hjortesenter

Besøksadresse Svanøy: Kvalstad Gård

Besøksadresse Florø: Horne Brygge, Strandgata 15

Postadresse: N-6914 Svanøybukt

Telefon: + 47 57 75 21 80

E-post: hjort@hjortesenteret.no 

Internett: www.hjortesenteret.no

Organisasjonsnummer: 982 913 284 MVA

Bankkonto Sparebanken Sogn og Fjordane 3775.07.06631

For å ta kontakt med noen i vårt styre, en av de ansatte eller noen i nettverket vårt må du gå til siden tilsette