Viltseminar med hjort i fokus – arena for kunnskapstørste

Viltseminar 2017 i Førde samlet omlag 160 vitebegjærlige deltagere fra store deler av Vestlandet – foto (c) Johan Trygve Solheim

Viltseminaret er eit samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning. Viltseminaret er en videreutvikling av de tidligere “Hjort til tusen” seminarene. “Viltseminar 2017” ble arrangert i Førde 17. og 18. mars. Her kan du lese om viltseminaret og laste ned alle foredragene.

“Viltseminar 2018” blir arrangert i Førde 2. og 3. mars 2018

Påmelding via TicketCo!