Styreleder Stein Joar Hegland

Styremedlem Stein Lier-Hansen

Styremedlem Kjell Huseby

Styremedlem Allan Madsen

Styremedlem Atle Neteland

Styremedlem Thomas Stang