Styreleder Kjell Huseby

Styremedlem Stein Lier-Hansen

Styremedlem Atle Neteland

Styremedlem Allan Madsen

Styremedlem Stein Joar Hegland

Styremedlem Thomas Stang