Våre kursbetingelser.

Påmeldingskursene gjennomføres med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Normalt vil dette være minimum 10 personer. Melding om kurset avholdes eller ikke sendes senest ei uke før kursdato. Kursavgift betales via TicketCo eller til konto 3775.03.20962 ved påmelding. Avgiften refunderes i sin helhet ved avlyste kurs, eller kunden vil få tilbud om å flytte til annen kursdato.

Ved kundes avmelding etter påmeldingsfristens utløp, normalt en – 1 – uke før kursstart, refunderes halve kursavgiften. Avlyst deltakelse som fremsettes mindre enn 24 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon. Dette med mindre akutt sykdom/dødsfall (nær familie) inntreffer. Sykdom/dødsfall må attesteres av lege eller annen offentlig myndighet. Attesten må være datert innen 3 dager etter kursdato, og det må framgå at kurset ikke kunne gjennomføres.

Vår kurskonto 3775.03.20962 for innbetaling av kursavgift. Husk å merke med navn på deltager. Kursdeltagere som forhåndsbetaler har prioritet. For noen av kursene eller andre arrangement er det også mulig å betale kontant eller med kredittkort ved oppmøte kursdagen, men med forbehold om ledige plasser.