Kurs i oppdrett av hjort og dåhjort

Oppdrett av hjort og dåhjort er ei næring som flere har funnet interessant. Det er omlag 100 hjortebønder i Norge og de fleste har et nært forhold til dyra sine – foto (c) Johan Trygve Solheim

Med drøm om å bli hjortebonde?

Formålet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å drive et oppdrett. For alle som vurderer å starte oppdrett vil kurset være viktig for bedre å bli i stand til å avgjøre om en etablering på eid eller leid areal er realistisk eller ikke. Kurset egner seg også for etablerte hjortebønder.

Hjorteoppdrett er en stor næring i flere land, mens vi i Norge er relativt ferske. I alt nærmer det seg 100 hjort- og dåhjortfarmer her i landet, og dette er fire ganger så mange som i 1997. Hjorteoppdrett er en produksjon med et godt potensial for omsetning av utsøkte produkter.

En undersøkelse blant norske hjorteoppdrettere i 2003 viser at norske hjorteoppdrettere uttrykker at det er viktig med en god kunnskapsbasis i oppdrett av hjort. Spesielt gjelder dette i etableringsfasen.

Norsk Hjortesenter jobber for å generere og samle erfaringer og viten om hjort og dåhjort, og oppdrett av disse artene som produksjon og næring. Denne informasjonen presenterer vi blant annet gjennom kurs. Kurset i hjorteoppdrett er et tilbud til både etablerte oppdrettere og til de som vurderer å starte opp med hjorteoppdrett, om å lære mer om hjortens biologi, drift av en hjortefarm og om lønnsomheten i hjorteoppdrett som næring. Kommunale myndigheter, veterinærer og andre som har behov for innsikt i hold av hjortevilt i farm kan også delta på kurset.

Kursdato: Sjekk oversikt alle kurs og arrangement i regi av Norsk Hjortesenter. 

Sentrale emner: Lovgrunnlaget, hjortebiologi, næringsbehov, fôring, beite, reproduksjon, dyrehelse, avlsplanlegging, slakting, kjøttkontroll, omsetning, etablering, driftsledelse, økonomi og marked.

Forelesere: Foredragsholderne er tilknyttet Norsk Hjortesenters faglige nettverk, Norsk Hjorteavlsforening mfl.

Kursmateriell: Alt materiell unntatt Håndbok i hjorteoppdrett er inkludert i kurset. Håndboka, som vi anbefaler å studere før kurs, kan bestilles fra vår nettbutikk.

Deltagere som tidligere har deltatt på kurs kan sende en e-post til Norsk Hjortesenter og vil få tilsendt dyreholdsjournal, helsekort og økonomimodell på forespørsel. De ulike foredrag fra siste kurs kan lastes ned som pdf fra nedenstående linker:

Introduksjon, lover og forskrifter ved Johan Trygve Solheim

Beiter ved Sigmund Larsen, Norsk Landbruksrådgiving

Sykdommer hos oppdrettshjort ved Johan Trygve Solheim

Status hjorteoppdrett i Norge ved Ketil Grønnerud Norsk Hjorteavlsforening

Økonomi ved Johan Trygve Solheim

Veterinærinstituttet om viltsykdommer

Mattilsynet om hjorteoppdrett 

Medisin – Veterinærkatalogen (felleskatalogen.no)  – Sjekke tilbakeholdelsetid. Hugs tilbakeholdelstida for hjort  er den arten som har lengst og  X 1,5

Forskift om oppdrett av vilt

 

Vi har også laget en film om hjorteoppdrett «Hjortebonden gjennom ett år» som du kan se ved å klikke i bildet under.

Sist oppdatert 19.04.2023