Sidesti - Hjem - Kurs Seminar - Feltkontrollør

Kurs i feltkontroll av hjortevilt

hjort slakt feltkontroll  rAUTORISASJON: Som feltkontrollør får du ditt eget id-kort og rett til å feltgodkjenne kjøtt av hjortevilt for salg. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Kurs i feltkontroll av hjortevilt vil halde fram. Kursa går i regi av Norsk Hjortesenter, og set jegerar og jaktvald i stand til å selje kjøt av hjortevilt til lokal detaljist (restaurantar og butikkar) og privatpersonar.


Norsk Hjortesenter har inngått avtale med Skogbrukets Kursinstitutt (SKI), som gjer at vi kan halde kurs fortrinnsvis i vestlandsfylka. To tilsette ved Hjortesenteret er godkjende kurshaldarar, og totalt er det uteksaminering omlag 1000 feltkontrollørar.

- Pågangen er god, og interesserte som vil ha kurs til sine nærområde må gjerne ta kontakt. Då står dei øvst på lista når kursdatoane blir klare, seier dagleg leiar Johan Trygve Solheim.

Feltkontrollør-kurset er i utgangspunktet eit dagskurs beståande av kun teori, basert på ein omforeint bransjestandard Mattilsynet har gitt si tilslutning til. Men Norsk Hjortesenter har utvida kurset med ein praktisk del, og søker å legge framtidige kurs opp mot kurs i slakting og partering.

- Vi vil tilby minst ein ekstra dag der kursdeltakarane får prøve seg på slakting og partering, for å styrkje fokuset på dei viktige hygieneprinsippa som må ligge i botn for å oppnå eit kvalitetsmessig godt produkt, seier Solheim.

Oppgåva med feltkontrollør-kurs blir eit stort løft for Norsk Hjortesenter i åra som kjem.

- Det finst om lag 5000 valdsansvarlege i vestlandsfylka. Målet må vere at alle vald innan få år skal ha ein godkjent feltkontrollør i sine rekkjer, seier Johan Trygve Solheim, som peikar på at kursa også har ein annan viktig funksjon:

- Dette vil gjere det flotte hjortekjøtet tilgjengeleg for langt fleire enn i dag, seier Solheim.

Etter fleire år med gjennomføring av kurset i Midt-Norge er tilbakemeldingane gode. Flere viltmottak som Norsk Hjortesenter har kontakt med, konstaterer at kvaliteten på slakta dei får inn har betra seg allereie i første jaktsesong, og at prosentandelen av avviste viltslakt på grunn av dårleg hygiene og slaktepraksis har gått ned.

Ønskjer du meir informasjon om feltkontrollørkurset eller vil førehandsmelde kursinteresse, ta kontakt med Norsk Hjortesenter på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


FAKTA FELTKONTROLLØRORDNINGA

  • Med virkning fra 1. mars 2010 ble den nye matlova med tilhøyrande forskrifter for norsk matomsetning innført. Også omtalt som Hygienepakken. Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) og Norges Skogeigarforbund (NSF) utarbeidde ein bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøt basert på dei nye krava. Den utarbeidde standarden har fått Mattilsynet si tilslutning.
  • Ein kursa og godkjend feltkontrollør får retten til å kvalitetsgodkjenne og attestere jaktlaget sitt viltkjøt, slik at dette kan seljast og omsetjast til lokale detaljistar.
  • For å ta kurset må ein jeger ha minst fem års jakterfaring og ha slakta minst 20 hjortevilt.
  • På kurset får ein kunnskap om lovverk, administrative reglar, hygiene, kva som påverkar kjøtkvalitet, miljøforureining og mykje meir.

 

FØREDRAG FRÅ FELTKONTROLLØRKURS OPPDATERT 03.11.2015:

Bakgrunn og formål med kurset

Regelverket

Ante og Post Mortem

Sjukdomar hos hjortevilt i Norge

Hygiene og mikrobiologi

Praktisk kjøthygiene og kjøthandtering

Kjøttkvalitet

Eldre skader på hjortevilt

Miljøgifter

Gjennomgang bransjestandard og rutiner ved feltkontroll

 

VIKTIGE DOKUMENTER:

Kompendium fra Mattilsynet

Bransjestandard

Sjekkliste

Samleskjema

 

 


Besøke oss på Svanøy i 2017?

Mange ønsker å se de vakre hjortene og å ta selfier med dem. Vi har åpent for omvisning og busstransport på bestilling. Ta kontakt med oss på telefon 57752180 og avtale et besøk. Avtales senest én dag i forvegen. Det er også mulig å kjøpe ulike produkter av hjort.

Vi har iZettle

Kurskalender:

 

17. - 18. mars 2017:
Viltseminar med hjort i fokus, Førde

24. - 26. mars 2017:
Fotokurs med Oddleiv Apneseth, Svanøy

4. - 6. april 2017:

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy

Har du spørsmål om kurs?
Mange kurs for 2017 er nå under planlegging, og du kan gjerne ta kontakt om du har spesielle ønsker:

Kursansvarlig: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)


 Direkte til påmelding alle
våre kurs her!Filmer:

Her finner du lenker til filmer der ansatte ved Norsk Hjortesenter medvirker, eller filmer vi har laget sammen med andre. Blant annet kan du se "Med hjerte for Hjorten" fra NRK sin serie "Folk" og en rekke filmer fra engelske Fieldsport Channel TV.

Det er dessverre mange filmer som ikke lengre er tilgjengelige på nett. Blant annet Sommer Dag fra Svanøy med Olav Stedje (NRK 2001), Nordic Nosh (ITV Studios 2002), Den Vesle Dyrlegen (NRK) med flere. 

Her er likevel mye å velge i allerede. Og det kommer flere filmer i tiden fremover, og flere med fokus på blant annet partering og tilberedning av hjortevilt generelt og hjort spesielt.

Norge Rundt (2000):
Norge Rundt 225 x 126 0a1cc

Norske Kysten (2010):
Norsk Kysten 225 x 126 cf8f4

Med hjerte for hjorten (2014):
Folk NRK 225 x 126

Reinsjakt i Nordfjella (2015):
Fieldsport 1 reinsjakt episode 1 225 x 126 

Partering av reinsdyr (2015):
Fieldsport 2 reinsjakt episode 2 225 x 126

Reinstestikler (2015):
Fieldsport 3 reinsjakt episode 3 225 x 126

Elgjakt på Finnskogen (2015):
Fieldsport 4 elgjakt Maarud Gaard 225 x 126

Vomming av villhjort, Svanøy (2015):
Fieldsport 5 hjortejakt med vomming Svan y 1 225 x 126

Seljakt (Havert), Svanøy (2016):
Fieldsport 6 seljakt 225 x 126 5f142

Chinese Water Deer, England (2017):
Fieldsport 7 CWD dobbel 225 x 126 48f5e

Partering 1, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b

Partering 2, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b


Bli med på hjortejakt:


Hjortejakta for 2016 ble avsluttet 23. desember. Ny sesong starter 1. september 2017, og jakta er under planlegging. Det settes til vanlig opp 4 jakthelger - en hver måned. Kalenderen kommer her.

Det er også mulig å be om tilbud på eget opplegg i hele neste jaktsesongen 1.09. - 23.12.2017.

Har du spørsmål om hjortejakt?


Jaktleder: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)

Følg oss på facebook

facebook-115px

Årsrapporter fra Hjortesenteret


Årsrapport 2014

Årsrapport 2015 (foreløpig)Hjorteviltportalen

Hjortevilt - Logo 225 x 113

Hjort i media

Våre sentrale støttespillere

lmd no 225 x 38
Mdir logo hoved pos RGB 225 x 225