Sidesti - Hjem - Forskning

Forskning
Forsking ved Norsk Hjortesenter

Forskingssjef er Stein Joar Hegland, ta kontakt på telefon 415 01 553 eller epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen   eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Norsk Hjortesenter si rolle i forsking
Vi skal skape ein aktiv kunnskapsarena for hjort spesielt og hjortevilt generelt. Vi vil:
 • vera ein aktiv samarbeidspartnar for forskingsaktørar
 • bidra til at forvaltningsaktørar har tilgang til forskingsbasert kunnskap
 • skape møteplassar for aktørane innan forsking og utvikling
 • drive tilrettelegging for forsking og utviklingsarbeid ved å ha gode fasilitetar og kompetanse for å kunne støtte opp om små og store prosjekt

Våre fokusområde
Vi har spesiell kompetanse og fokus på følgjande område:
 • Utvikling av hjorteviltforvaltninga
 • Hjorteressursen: mat, jakt og reiseliv
 • Ny kunnskap om biologi og økologi
 • Hjorteoppdrett: avl, næring og dyrevelferd

Våre forskingsfasilitetar
Norsk Hjortesenter har mange fasilitetar som kan nyttast til FoU-verksemd. Her er eit utval av våre fasilitetar på Svanøy (klikk her for å sjå bilete):
 • Hjort og dåhjort i innhegningar av ulik storleik
 • Handteringsanlegg for levande dyr
 • Godkjent forsøksdyrstasjon
 • Fôringsstasjonar ute og inne
 • Slakteanlegg
 • Vegetasjonshegn (10 × 10 m ”exclosures”)
 • Seminar-, kontor- og overnattingsfasilitetar
 • .....og mykje meir!

Norsk Hjortesenter sin forskingsaktivitet:

EcoDynDeer: Økologiske effektar av hjortebeiting (2011-2015)
Prosjektleiar: Stein Joar Hegland, Norsk Hjortesenter i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane (stipendiat Marte Lilleeng, Professor Knut Rydgren, Dr. Tarald Seldal) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (Professor Stein Moe). Finansiert av Norges Forskingsråd og Miljødirektoratet.
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider  

Publikasjoner:
Hegland, S.J., Lilleeng, M.S. & Moe, S.R. (2013) Old-growth forest floor richness increases with red deer herbivory intensity. Forest Ecology and Management, 310, 267-274.

Hegland, S.J. & Rydgren, K. 2010. Hjortebeiting bra for biologisk mangfald? Hjorteviltet 20: 68-69

Hegland, S.J., Lilleeng, M. & Moe, S. 2013. Hjorten aukar planterikdommen i blåbærbarskog, Hjorteviltet 23

Hegland, S.J. & Rydgren, K. 2010 Økologiske effektar av hjortebeiting: statusrapport frå Svanøy-prosjektet. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-40.


Hjort og veg i Sogn og Fjordane (2011-2014)
Prosjektleiar: Stein Joar Hegland, Norsk Hjortesenter
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider 

Publikasjoner:
Hegland, S.J. 2012 Høgrisikostrekningar for hjortepåkøyrsler langs riksvegnettet i Sogn og Fjordane: rangering, tiltak og prioritering Norsk Hjortesenter Fagrapport 1- 33.
På oppdrag frå Statens Vegvesen

Hegland, S. J. & Hamre, L. N. 2014. Hjort og veg i Sogn og Fjordane: Evaluering av årsaker til hjortepåkøyrsler og avbøtande tiltak langs riksvegnettet i Sogn og Fjordane. Norsk Hjortesenter Fagrapport 1/14: 1-39. 


Praktisk (digital) handbok i hjorteforvaltning (2013-2015)
Utviklingsprosjekt samarbeid med NINA og Bioforsk, finansiert av ulike viltfond med start november 2013.


Status og utfordringar for hjorteforvaltninga på Vestlandet (2009-2011)
Prosjektleiar: Stein Joar Hegland, Norsk Hjortesenter
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider

Publikasjonar:
Hegland, S.J. 2012 Kommunal hjorteviltforvalting i Hordaland: status og utfordringar. Norsk Hjortesenter Fagrapport1-31.

Hegland, S.J. 2011. Kommunal hjorteviltforvaltning i Sogn & Fjordane: status og utfordringar. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-33.

Hegland, S.J. 2009 Kommunal hjorteviltforvaltning i Møre og Romsdal: status og utfordringar. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-27.

Hegland, SJ. 2010. Utfordringar i kommunal hjorteviltforvaltning. Hjorteviltet 20: 73-75
Finansiert av regionale viltfond.


Beitetilbod og beitetrykk i Stryn kommune (2012)
I samarbeid med Utmarksressurs AS
Les meir på Hjortesenteret sine nettsider

Publikasjonar:
Hegland, S.J. & Aabrekk, O.R. 2012. Kartlegging av beitetilbod og beitetrykk av hjort i Stryn kommune. Norsk Hjortesenter Fagrapport: 1-30
Finansiert av kommunalt viltfond


Hjorteviltforvaltning: Hvordan forvalte store beitedyr - Tre scenarier (2007-2009)
Publikasjonar:

Andersen, R., Fagerheim, W. 1. og Solheim, J. T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. - NINA Temahefte 40. 92 s.

På oppdrag frå Direktoratet for Naturforvaltning (no Miljødirektoratet), i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, ein del av arbeidet med Hjorteviltstrategien som hjortesentert også bidro direkte til.
 


Besøke oss på Svanøy i 2017?

Mange ønsker å se de vakre hjortene og å ta selfier med dem. Vi har åpent for omvisning og busstransport på bestilling. Ta kontakt med oss på telefon 57752180 og avtale et besøk. Avtales senest én dag i forvegen. Det er også mulig å kjøpe ulike produkter av hjort.

Vi har iZettle

Kurskalender:

 

17. - 18. mars 2017:
Viltseminar med hjort i fokus, Førde

24. - 26. mars 2017:
Fotokurs med Oddleiv Apneseth, Svanøy

4. - 6. april 2017:

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy

Har du spørsmål om kurs?
Mange kurs for 2017 er nå under planlegging, og du kan gjerne ta kontakt om du har spesielle ønsker:

Kursansvarlig: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)


 Direkte til påmelding alle
våre kurs her!Filmer:

Her finner du lenker til filmer der ansatte ved Norsk Hjortesenter medvirker, eller filmer vi har laget sammen med andre. Blant annet kan du se "Med hjerte for Hjorten" fra NRK sin serie "Folk" og en rekke filmer fra engelske Fieldsport Channel TV.

Det er dessverre mange filmer som ikke lengre er tilgjengelige på nett. Blant annet Sommer Dag fra Svanøy med Olav Stedje (NRK 2001), Nordic Nosh (ITV Studios 2002), Den Vesle Dyrlegen (NRK) med flere. 

Her er likevel mye å velge i allerede. Og det kommer flere filmer i tiden fremover, og flere med fokus på blant annet partering og tilberedning av hjortevilt generelt og hjort spesielt.

Norge Rundt (2000):
Norge Rundt 225 x 126 0a1cc

Norske Kysten (2010):
Norsk Kysten 225 x 126 cf8f4

Med hjerte for hjorten (2014):
Folk NRK 225 x 126

Reinsjakt i Nordfjella (2015):
Fieldsport 1 reinsjakt episode 1 225 x 126 

Partering av reinsdyr (2015):
Fieldsport 2 reinsjakt episode 2 225 x 126

Reinstestikler (2015):
Fieldsport 3 reinsjakt episode 3 225 x 126

Elgjakt på Finnskogen (2015):
Fieldsport 4 elgjakt Maarud Gaard 225 x 126

Vomming av villhjort, Svanøy (2015):
Fieldsport 5 hjortejakt med vomming Svan y 1 225 x 126

Seljakt (Havert), Svanøy (2016):
Fieldsport 6 seljakt 225 x 126 5f142

Chinese Water Deer, England (2017):
Fieldsport 7 CWD dobbel 225 x 126 48f5e

Partering 1, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b

Partering 2, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b


Bli med på hjortejakt:


Hjortejakta for 2016 ble avsluttet 23. desember. Ny sesong starter 1. september 2017, og jakta er under planlegging. Det settes til vanlig opp 4 jakthelger - en hver måned. Kalenderen kommer her.

Det er også mulig å be om tilbud på eget opplegg i hele neste jaktsesongen 1.09. - 23.12.2017.

Har du spørsmål om hjortejakt?


Jaktleder: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)

Følg oss på facebook

facebook-115px

Årsrapporter fra Hjortesenteret


Årsrapport 2014

Årsrapport 2015 (foreløpig)Hjorteviltportalen

Hjortevilt - Logo 225 x 113

Hjort i media

Våre sentrale støttespillere

lmd no 225 x 38
Mdir logo hoved pos RGB 225 x 225