Sidesti - Hjem - Viltseminar 2017

Viltseminar 2017
lørdag 18. mars 2017

Viltseminar 2017 ble arrangert i Førde 17. og 18. mars 2017. Seminaret er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskeforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Norsk Hjortesenter. Det ble satt fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet har vært å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning. 

P1150552 690 x 460 7abbc

Omlag 160 deltagere og foredragsholdere var samlet til to dager med kunnskapsutveksling og foredragene kan du laste ned fra lenkene nedenunder

Foredrag fredag 17. mars 2017:

CWD/Skrantesjuke – kva er det og betyr det hjorteviltets undergang?Jørn Våge, Veterinærinstituttet

Kva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltninga av desse?Harald Askilsrud, Klima- og miljødepartementet

Vertskommuneavtale ved bestandsplanar over kommunegrenserKnut Broberg, kommuneadvokat i Flora kommune

Bestandsplanar over kommunegrenser – erfaringar frå kommunal handsamingTore Henrik Øye – Rådgjevar i Vaksdal kommune

Ettersøk, kommunane sine oppgåver og ansvarRudi Sønnervik, NJFF Sogn og Fjordane

Prosjekt Dynamisk hjorteskilting Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter / Ann Kristin Nes, Statens Vegvesen

Hjorteforvaltning i praksis – kalveskyting og sparing av bukk? Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Korleis kjem CWD til å påvirke hjorteviltforvaltninga framoverErik Lund, Miljødirektoratet   


Foredrag lørdag 18. mars 2017:

Korleis leve og jakte med store rovdyr Ole Mattis Lien, Fylkessekretær NJFF Hedmark

Småviltpredasjon, merkeprosjekt på rev, reirprosjekt Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet

Rovvilt. Spor og feiltolkingar Finn Olav, SNO/Vestskog

Ettersøksundersøkinga Rudi Sønnervik, NJFF Sogn og Fjordane

Prosjekt forvaltning av hjort 2013–2017 – status og utfordringar Arve Aarhus, Vestskog

CWD resultat og erfaringar av fjorårets prøvetaking og litt om vegen vidare Terje Ramstad, Mattilsynet

Lysbilde1 690 x 388Lysbilde2. 690 x 388jpg


 

Besøke oss på Svanøy i 2017?

Mange ønsker å se de vakre hjortene og å ta selfier med dem. Vi har åpent for omvisning og busstransport på bestilling. Ta kontakt med oss på telefon 57752180 og avtale et besøk. Avtales senest én dag i forvegen. Det er også mulig å kjøpe ulike produkter av hjort.

Vi har iZettle

Kurskalender:

 

17. - 18. mars 2017:
Viltseminar med hjort i fokus, Førde

24. - 26. mars 2017:
Fotokurs med Oddleiv Apneseth, Svanøy

4. - 6. april 2017:

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy

Har du spørsmål om kurs?
Mange kurs for 2017 er nå under planlegging, og du kan gjerne ta kontakt om du har spesielle ønsker:

Kursansvarlig: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)


 Direkte til påmelding alle
våre kurs her!Filmer:

Her finner du lenker til filmer der ansatte ved Norsk Hjortesenter medvirker, eller filmer vi har laget sammen med andre. Blant annet kan du se "Med hjerte for Hjorten" fra NRK sin serie "Folk" og en rekke filmer fra engelske Fieldsport Channel TV.

Det er dessverre mange filmer som ikke lengre er tilgjengelige på nett. Blant annet Sommer Dag fra Svanøy med Olav Stedje (NRK 2001), Nordic Nosh (ITV Studios 2002), Den Vesle Dyrlegen (NRK) med flere. 

Her er likevel mye å velge i allerede. Og det kommer flere filmer i tiden fremover, og flere med fokus på blant annet partering og tilberedning av hjortevilt generelt og hjort spesielt.

Norge Rundt (2000):
Norge Rundt 225 x 126 0a1cc

Norske Kysten (2010):
Norsk Kysten 225 x 126 cf8f4

Med hjerte for hjorten (2014):
Folk NRK 225 x 126

Reinsjakt i Nordfjella (2015):
Fieldsport 1 reinsjakt episode 1 225 x 126 

Partering av reinsdyr (2015):
Fieldsport 2 reinsjakt episode 2 225 x 126

Reinstestikler (2015):
Fieldsport 3 reinsjakt episode 3 225 x 126

Elgjakt på Finnskogen (2015):
Fieldsport 4 elgjakt Maarud Gaard 225 x 126

Vomming av villhjort, Svanøy (2015):
Fieldsport 5 hjortejakt med vomming Svan y 1 225 x 126

Seljakt (Havert), Svanøy (2016):
Fieldsport 6 seljakt 225 x 126 5f142

Chinese Water Deer, England (2017):
Fieldsport 7 CWD dobbel 225 x 126 48f5e

Partering 1, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b

Partering 2, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b


Bli med på hjortejakt:


Hjortejakta for 2016 ble avsluttet 23. desember. Ny sesong starter 1. september 2017, og jakta er under planlegging. Det settes til vanlig opp 4 jakthelger - en hver måned. Kalenderen kommer her.

Det er også mulig å be om tilbud på eget opplegg i hele neste jaktsesongen 1.09. - 23.12.2017.

Har du spørsmål om hjortejakt?


Jaktleder: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)

Følg oss på facebook

facebook-115px

Årsrapporter fra Hjortesenteret


Årsrapport 2014

Årsrapport 2015 (foreløpig)Hjorteviltportalen

Hjortevilt - Logo 225 x 113

Hjort i media

Våre sentrale støttespillere

lmd no 225 x 38
Mdir logo hoved pos RGB 225 x 225