Sidesti - Hjem - Viktig informasjon til alle våre feltkontrollører

Viktig informasjon til alle våre feltkontrollører
fredag 23. desember 2016
Av Daglig leder Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter og  seniorinspektør Rune Myklatun, Mattilsynet avdeling Sunnfjord og Sogn.

GC7D9143 1 690 x 366 5a351
Rune Myklatun (i midten) fra Mattilynet er positiv til feltkontrollørordningen, men er bekymret når det fra tid til annen dukker opp tilfeller der noen feltkontrollører ikke har fulgt regelverket. Denne ordningen er basert på tillitt og mange slike brudd vil sette hele ordningen i et dårlig lys - foto Johan Trygve Solheim.

Det har etterhvert blitt mange feltkontrollører her i landet og med kompetanse for å sikre trygg mat fra skog til bord. Ordningen ble innført med den nye Matloven i 2010 og en egen bransjestandard gir retningslinjer for at et slakt av et hjortevilt lovlig skal kunne omsettes til forbruker og lokale detaljister uten Mattilsynets godkjenning. Bransjestandarden setter krav til feltkontrollørene og standard for alle slaktene som omsettes.

De første feltkontrollørene startet sitt arbeid høsten 2011 og etter den tid har det kommet til mange flere. Mange jaktlag har nå sin egen feltkontrollør, og det er ikke noe til hinder at alle jegere i ett og samme jaktlag kan være feltkontrollører. Det bidrar til at den samlede kompetansen i laget blir styrket, og at alle har en felles forståelse for riktig håndteringen av et slakt i en næringskjede.

Ordningen er basert på tillitt og så langt er det avdekket svært få brudd på denne tillitten. Mattilsynet har sammen med bransjen evaluert feltkontrollørordningen ved flere anledninger, og bransjestandarden har jevnlig blitt revidert. Gjeldene bransjestandard ble revidert februar 2016.

Mange feltkontrollører er flinke til å ta kontakt med oss ved Norsk Hjortesenter eller direkte til kontaktpersoner i Mattilsynet når de har spørsmål om unormale funn på et hjortevilt, eller er usikre på egne rutiner og logistikk. Det er bra for selv om bransjestandarden er rimelig presis på de fleste områder skader det ikke å spørre. Bedre å spørre en gang for mye enn bare å la ting passere og ta sjanser på at «det går sikkert bra». 

Norsk Hjortesenter samtaler jevnlig med Mattilsynet om ordningen og på flere nivåer. Ikke bare i kurssammenheng, men også gjennom hele jaktsesongen og blant annet for å diskutere innkommende henvendelser og de inntrykk vi har av hvordan ordningen faktisk fungerer.

Det er liten tvil om at denne ordningen har gjort kjøtt av hjortevilt lettere tilgjengelig for folk flest og hos lokale detaljister som ønsker å sette kjøtt av hjortevilt på menyen. Eller å tilby disse flotte råvarene som ferskvare over disk. Med økende volum og antall feltkontrollører løper vi alltid risiko for at noe uventet kan skje, og at enkelte ikke følger den standard de har forpliktet seg til å gjøre.

P1110659 690 x 460 56b6a
Såkalte kontrollsedler skal følge alle slakt (en per slakt) og eventuelt alle deler (ett slakt kan deles opp i inntil 8 deler). Kontrollsedlene skal være utfylt og signert av feltkontrolløren for å sikre sporbarhet- foto Johan Trygve Solheim. 

Det er har denne høsten vært flere tilfeller der hjorteslakt er levert til viltforedlingsanlegg uten kontrollseddel eller organer. Feltkontrollert hjorteslakt kan leveres uten organer etter avtale med viltbehandlingsanlegg, men kontrollseddel må alltid følge skrotten. Dette er eneste dokumentasjon vi har på at dyret er feltkontrollert, og det er avgjørende for å kunne spore kjøttet tilbake til jeger. Hjorteslakt uten kontrollseddel vil automatisk bli tilbakevist. Videre er det avdekket flere tilfeller der hjort som har vært vomskutt har vart godkjent og forsøkt omsatt. Dette er heller ikke i samsvar med bransjestandarden. Til slutt skal det også trekkes fram at det har blitt levert inn feltkontrollert hjorteslakt med tydelige tegn etter fugl som har spist på slaktet. Skrotter med tydelige tegn etter fugleskitt havner i samme kategori. Denne typen slakt blir tilbakevist.

P1110133 690 x 460 550d8
Hjortevilt som har blitt vomskutt skal feltkontrollørene ikke godkjenne. De skal også sikre at ikke fugler eller andre dyr spiser på eller på annen måte forurenser slakt frem til kunde - foto Johan Trygve Solheim

Selv om det som blir nevnt her er unntak, så kan det være viktig å minne om at vi alle må følge standarden så godt som mulig. Gjeldene bransjestandard ble revidert februar 2016 og denne kan du laste ned her.

Det blir nye feltkontrollørkurs i 2017. 

Med ønsker om ei riktig God Jul og et Godt Nytt jaktår!

 

Besøke oss på Svanøy i 2017?

Mange ønsker å se de vakre hjortene og å ta selfier med dem. Vi har åpent for omvisning og busstransport på bestilling. Ta kontakt med oss på telefon 57752180 og avtale et besøk. Avtales senest én dag i forvegen. Det er også mulig å kjøpe ulike produkter av hjort.

Vi har iZettle

Kurskalender:

 

17. - 18. mars 2017:
Viltseminar med hjort i fokus, Førde

24. - 26. mars 2017:
Fotokurs med Oddleiv Apneseth, Svanøy

4. - 6. april 2017:

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy

Har du spørsmål om kurs?
Mange kurs for 2017 er nå under planlegging, og du kan gjerne ta kontakt om du har spesielle ønsker:

Kursansvarlig: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)


 Direkte til påmelding alle
våre kurs her!Filmer:

Her finner du lenker til filmer der ansatte ved Norsk Hjortesenter medvirker, eller filmer vi har laget sammen med andre. Blant annet kan du se "Med hjerte for Hjorten" fra NRK sin serie "Folk" og en rekke filmer fra engelske Fieldsport Channel TV.

Det er dessverre mange filmer som ikke lengre er tilgjengelige på nett. Blant annet Sommer Dag fra Svanøy med Olav Stedje (NRK 2001), Nordic Nosh (ITV Studios 2002), Den Vesle Dyrlegen (NRK) med flere. 

Her er likevel mye å velge i allerede. Og det kommer flere filmer i tiden fremover, og flere med fokus på blant annet partering og tilberedning av hjortevilt generelt og hjort spesielt.

Norge Rundt (2000):
Norge Rundt 225 x 126 0a1cc

Norske Kysten (2010):
Norsk Kysten 225 x 126 cf8f4

Med hjerte for hjorten (2014):
Folk NRK 225 x 126

Reinsjakt i Nordfjella (2015):
Fieldsport 1 reinsjakt episode 1 225 x 126 

Partering av reinsdyr (2015):
Fieldsport 2 reinsjakt episode 2 225 x 126

Reinstestikler (2015):
Fieldsport 3 reinsjakt episode 3 225 x 126

Elgjakt på Finnskogen (2015):
Fieldsport 4 elgjakt Maarud Gaard 225 x 126

Vomming av villhjort, Svanøy (2015):
Fieldsport 5 hjortejakt med vomming Svan y 1 225 x 126

Seljakt (Havert), Svanøy (2016):
Fieldsport 6 seljakt 225 x 126 5f142

Chinese Water Deer, England (2017):
Fieldsport 7 CWD dobbel 225 x 126 48f5e

Partering 1, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b

Partering 2, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b


Bli med på hjortejakt:


Hjortejakta for 2016 ble avsluttet 23. desember. Ny sesong starter 1. september 2017, og jakta er under planlegging. Det settes til vanlig opp 4 jakthelger - en hver måned. Kalenderen kommer her.

Det er også mulig å be om tilbud på eget opplegg i hele neste jaktsesongen 1.09. - 23.12.2017.

Har du spørsmål om hjortejakt?


Jaktleder: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)

Følg oss på facebook

facebook-115px

Årsrapporter fra Hjortesenteret


Årsrapport 2014

Årsrapport 2015 (foreløpig)Hjorteviltportalen

Hjortevilt - Logo 225 x 113

Hjort i media

Våre sentrale støttespillere

lmd no 225 x 38
Mdir logo hoved pos RGB 225 x 225