Sidesti - Hjem - Bukkane mest skeptiske til terrengsykling

Bukkane mest skeptiske til terrengsykling
mandag 17. oktober 2016

EK2P1851 hjort og sykkel 690 x 460

Figur 1 - Terrengsykling påvirker hjortens områdebruk - (c) Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Terrengsykling er ein aktivitet som brer om seg. Nokre stader er det tilrettelagte løyper, mens andre stader kan det synes som om det er eit poeng i seg sjølv å sykle i jomfruelege utmark.

Janneke Scholten har i si Masteroppgåva studert korleis ein aktivitet som terrengsykling påverkar hjorten sin områdebruk. Ho har gjennom sitt arbeid avdekka at hjortebukker er mest skeptisk til terrengsykling.

Masteroppgåva er ein del av hennar økologistudie ved NMBU. Feltarbeidet har ho gjennomført på Kaupanger i Sogn og Fjordane. Dette har vorte eit særs populært område for terrengsykling, og det er etter kvart etablert mange stiar og løyper som vert mykje nytta til sykling. Til dels gjennom organiserte opplegg med guida turar for grupper.

Ved hjelp av viltkamera og teljing av hjortemøkk har ho sett på korleis hjorten nyttar områda inntil sykkelstiar. Det ho finn er at med aukande bruk/trafikk så unngår hjorten områda inntil stiane i aukande grad. Dei som ser ut til vere mest skeptiske til syklistane er bukkane. I områda med størst aktivitet finn ho at hjorten unngår område på inntil 40 meter frå stiane. I eit område med eit tett stinett vil 40 meter på kvar side av stiane etter kvart kunne utgjere store areal. Dette inneber då reduserte leveområde for hjorten.

Kart fra masteroppgave 690 x 474

Figur 2 Kartet frå Masteroppgåva til Janneke syner delar av sykkelstinettet på Kaupangermed 40 m sone på kvar side.

Korleis dette vil slå ut i høve den lokale hjortebestanden vil truleg variere utifrå kva tid på året eit området er attraktivt/viktig for hjorten. Ein kan tenkje seg at stiar i typiske vinterområde, der det ikkje er mykje hjort sumars tid, ikkje vil vere ei like stor belastning for hjorten som stiar som ligg i viktige sumarbeiteområde.

Terrengsykling er fyrst og fremst ein sumaraktivitet. Unntak kan være snøfattige området på kysten og i låglandet. Vintersykling i terrenget med såkalla  «fatbike» er ein ny trend som er på full fart, men ein ser vel at desse helst held seg på trakka skiløyper og ikkje så mykje i laussnøen. Skiløyper ligg oftast i meir snøtunge og høgareliggande område der det vanlegvis ikkje er mykje hjort vinterstid. Mange stader vil slike løyper kan også vere attraktive løyper for terrengsyklistar sumars tid. Dersom desse ligg i område som er viktige for hjorten vil terrengsykling påverke leveområda til hjorten negativt.

Breidda på stiane spelar og inn på korleis hjorten forheld seg til dei. Dess breiare stiar dess sjeldnare oppsøkjer eller kryssar hjorten dei på dagtid. Anten det er sykkelstiar,  turstiar eller skiløyper i utmark, så syner oppgåva til Janneke at menneskeleg aktivitet i utmarka påverkar leveområda til hjorten.

Janneke Scholten si Masteroppgåve kan du lese her.

 

 

Besøke oss på Svanøy i 2017?

Mange ønsker å se de vakre hjortene og å ta selfier med dem. Vi har åpent for omvisning og busstransport på bestilling. Ta kontakt med oss på telefon 57752180 og avtale et besøk. Avtales senest én dag i forvegen. Det er også mulig å kjøpe ulike produkter av hjort.

Vi har iZettle

Kurskalender:

 

17. - 18. mars 2017:
Viltseminar med hjort i fokus, Førde

24. - 26. mars 2017:
Fotokurs med Oddleiv Apneseth, Svanøy

4. - 6. april 2017:

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy

Har du spørsmål om kurs?
Mange kurs for 2017 er nå under planlegging, og du kan gjerne ta kontakt om du har spesielle ønsker:

Kursansvarlig: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)


 Direkte til påmelding alle
våre kurs her!Filmer:

Her finner du lenker til filmer der ansatte ved Norsk Hjortesenter medvirker, eller filmer vi har laget sammen med andre. Blant annet kan du se "Med hjerte for Hjorten" fra NRK sin serie "Folk" og en rekke filmer fra engelske Fieldsport Channel TV.

Det er dessverre mange filmer som ikke lengre er tilgjengelige på nett. Blant annet Sommer Dag fra Svanøy med Olav Stedje (NRK 2001), Nordic Nosh (ITV Studios 2002), Den Vesle Dyrlegen (NRK) med flere. 

Her er likevel mye å velge i allerede. Og det kommer flere filmer i tiden fremover, og flere med fokus på blant annet partering og tilberedning av hjortevilt generelt og hjort spesielt.

Norge Rundt (2000):
Norge Rundt 225 x 126 0a1cc

Norske Kysten (2010):
Norsk Kysten 225 x 126 cf8f4

Med hjerte for hjorten (2014):
Folk NRK 225 x 126

Reinsjakt i Nordfjella (2015):
Fieldsport 1 reinsjakt episode 1 225 x 126 

Partering av reinsdyr (2015):
Fieldsport 2 reinsjakt episode 2 225 x 126

Reinstestikler (2015):
Fieldsport 3 reinsjakt episode 3 225 x 126

Elgjakt på Finnskogen (2015):
Fieldsport 4 elgjakt Maarud Gaard 225 x 126

Vomming av villhjort, Svanøy (2015):
Fieldsport 5 hjortejakt med vomming Svan y 1 225 x 126

Seljakt (Havert), Svanøy (2016):
Fieldsport 6 seljakt 225 x 126 5f142

Chinese Water Deer, England (2017):
Fieldsport 7 CWD dobbel 225 x 126 48f5e

Partering 1, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b

Partering 2, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b


Bli med på hjortejakt:


Hjortejakta for 2016 ble avsluttet 23. desember. Ny sesong starter 1. september 2017, og jakta er under planlegging. Det settes til vanlig opp 4 jakthelger - en hver måned. Kalenderen kommer her.

Det er også mulig å be om tilbud på eget opplegg i hele neste jaktsesongen 1.09. - 23.12.2017.

Har du spørsmål om hjortejakt?


Jaktleder: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)

Følg oss på facebook

facebook-115px

Årsrapporter fra Hjortesenteret


Årsrapport 2014

Årsrapport 2015 (foreløpig)Hjorteviltportalen

Hjortevilt - Logo 225 x 113

Hjort i media

Våre sentrale støttespillere

lmd no 225 x 38
Mdir logo hoved pos RGB 225 x 225