Sidesti - HjemMange viktige fristar å huske 1.mai
fredag 10. april 2015
150410 Organisering av samarbeid 2 200 x 112I høve hjorteforvaltninga, og særskilt for dei som sit med ansvaret for vald og bestandsplanområde, er 1. mai ein viktig dato å forholda seg til. For som elles er fristar til for å overhaldast.

Det er forskrift om forvaltning av hjortevilt som definere desse fristane, og dei er gjort med omsyn at det skal være tid for alle partar å få alle formaliteter på plass i god tid før påfølgjande jaktsesong. Som kjent startar den allereie 1. september kvart år.
Les meir …
 
Skal du telje hjort denne våren?
onsdag 01. april 2015
EK2P5179 hjort som kommer inn pa innmarka 200 x 105På våren når det tek til å spire og gro på innmark, medan det framleis er lite grønt å finne i skog og utmark, trekkjer mykje hjort til innmarka for å beite den friske groen. Ein del stader vert det gjennomført organiserte teljingar av hjort på denne tida, såkalla vårteljing. 

Metoden går ut på å telje hjort på faste stader (ruter) og til faste tider. Grunna variasjonar i vêrtilhøve, og kor tidleg våren kjem, er det ofte stor skilnadar på kor mykje dyr som er å sjå på innmarka frå dag til dag og mellom år. 
Les meir …
 
Totalt 35 135 hjort felt i løpet av jaktåret 2014/2015
fredag 27. mars 2015
L1040172 slakt i slakteriet 200 x 133Det ble felt 35 135 hjort i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er en nedgang på 1 100 dyr fra jaktåret før. Det er tredje jaktåret med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990. Tross denne nedgangen skytes det fremdeles flere hjort enn elg. Dette melder SSB på sine nettsider i dag.
Les meir …
 
Viltåker til hjort
tirsdag 24. mars 2015
GC7D3906 bukk som beiter i eng 200 x 133 6f261Mange drømmer om å anlegge egen viltåker og nå er tiden for å starte planleggingen. Om få uker vil det mange steder være mulig med våronn, og å så frø av planter hjorten kan beite sommer og høst.

For å få et godt resultat er det viktig å bearbeide jorda og å lage et godt såbed. Mange av plantene som kan være aktuelle i en viltåker krever relativt næringsrik jord og høy pH. Å hive noen frøblandinger i skog og mark gir sjelden eller aldri resultater.

Les meir …
 
No er tida for å leite etter fallgevir
mandag 16. mars 2015
L1100650 fallgevir funnet i myr web 200 x 112Det yrar av vår og blodet brusar i både folk og hjort. Det vert lysare dag for dag, og det er tid for naturen å fornye seg. Dette gjeld også for hjorten, og bukkane startar i desse dagar å gro nye gevir.

Det er dei eldste bukkane som feller gevir fyst. Bukkar eldre enn 8 år kan felle gevir allereie no i siste halvdel av mars månad. Finn du eit gevir som veger meir enn 2 kilo, har du truleg ein gullbukk i terrenget ditt.
Les meir …
 
Vågsøy med avtale om årsrapport frå Norsk Hjortesenter
mandag 09. mars 2015
Kolle som svømmer 890 x 560 1def1Vågsøy kommune har i år bestilt ein såkalla ”årsrapport” frå Norsk hjortesenter. Årsrapporten er ein årleg rapport med oversikt og oppsummering av bestandsutvikling m.v.  Rapporten baserer seg på Sett hjort, fellingstal og slaktevekter fortel Viltforvaltar Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter.

 -Vi har lang erfaring med å gje råd til kommunar og grunneigarar om utfordringar i hjorteforvaltninga spesielt, og anna viltforvaltning generelt. At vi no tilbyr årsrapportar til kommunar er eit ledd i å gjere denne delen av vår verksemd enda meir tilgjengeleg seier han vidare.
Les meir …
 
Naturlig dødelighet hos hjort
mandag 02. mars 2015
IV3U0077 3 vinterd dlighet hjort 200 x 102Snørik vinter som indre strøk av Vestlandet har opplevd denne vinteren, medfører økt dødelighet hos hjort. Det er helt naturlig at dette skjer, men mange synes det er like naturlig å treffe tiltak når det blir vanskelig for dyra.

Den betydelige veksten vi har hatt i hjortebestanden her i landet har blitt forklart på mange måter. Gjengroing, mindre beitekonkurranse fra husdyr, intensivert gjødsling av innmark, fravær av store rovdyr, klimaendringer og endring av forvaltningsprinsipp for hjortevilt med lovregulering blir fremholdt som viktige faktorer.
Les meir …
 
«StartForrige12345678910 NesteSiste»

Side 6 av 22

Besøke oss på Svanøy i 2017?

Mange ønsker å se de vakre hjortene og å ta selfier med dem. Vi har åpent for omvisning og busstransport på bestilling. Ta kontakt med oss på telefon 57752180 og avtale et besøk. Avtales senest én dag i forvegen. Det er også mulig å kjøpe ulike produkter av hjort.

Vi har iZettle

Kurskalender:

 

17. - 18. mars 2017:
Viltseminar med hjort i fokus, Førde

24. - 26. mars 2017:
Fotokurs med Oddleiv Apneseth, Svanøy

4. - 6. april 2017:

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy

Har du spørsmål om kurs?
Mange kurs for 2017 er nå under planlegging, og du kan gjerne ta kontakt om du har spesielle ønsker:

Kursansvarlig: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)


 Direkte til påmelding alle
våre kurs her!Filmer:

Her finner du lenker til filmer der ansatte ved Norsk Hjortesenter medvirker, eller filmer vi har laget sammen med andre. Blant annet kan du se "Med hjerte for Hjorten" fra NRK sin serie "Folk" og en rekke filmer fra engelske Fieldsport Channel TV.

Det er dessverre mange filmer som ikke lengre er tilgjengelige på nett. Blant annet Sommer Dag fra Svanøy med Olav Stedje (NRK 2001), Nordic Nosh (ITV Studios 2002), Den Vesle Dyrlegen (NRK) med flere. 

Her er likevel mye å velge i allerede. Og det kommer flere filmer i tiden fremover, og flere med fokus på blant annet partering og tilberedning av hjortevilt generelt og hjort spesielt.

Norge Rundt (2000):
Norge Rundt 225 x 126 0a1cc

Norske Kysten (2010):
Norsk Kysten 225 x 126 cf8f4

Med hjerte for hjorten (2014):
Folk NRK 225 x 126

Reinsjakt i Nordfjella (2015):
Fieldsport 1 reinsjakt episode 1 225 x 126 

Partering av reinsdyr (2015):
Fieldsport 2 reinsjakt episode 2 225 x 126

Reinstestikler (2015):
Fieldsport 3 reinsjakt episode 3 225 x 126

Elgjakt på Finnskogen (2015):
Fieldsport 4 elgjakt Maarud Gaard 225 x 126

Vomming av villhjort, Svanøy (2015):
Fieldsport 5 hjortejakt med vomming Svan y 1 225 x 126

Seljakt (Havert), Svanøy (2016):
Fieldsport 6 seljakt 225 x 126 5f142

Chinese Water Deer, England (2017):
Fieldsport 7 CWD dobbel 225 x 126 48f5e

Partering 1, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b

Partering 2, Villmarksmessa i Etne:
Partering av hjort 226 x 169 9618b


Bli med på hjortejakt:


Hjortejakta for 2016 ble avsluttet 23. desember. Ny sesong starter 1. september 2017, og jakta er under planlegging. Det settes til vanlig opp 4 jakthelger - en hver måned. Kalenderen kommer her.

Det er også mulig å be om tilbud på eget opplegg i hele neste jaktsesongen 1.09. - 23.12.2017.

Har du spørsmål om hjortejakt?


Jaktleder: 95 94 27 74 (johan@svanoy.com)
Sentralbord: 57 75 21 80 (hjort@hjortesenteret.no)

Følg oss på facebook

facebook-115px

Årsrapporter fra Hjortesenteret


Årsrapport 2014

Årsrapport 2015 (foreløpig)Hjorteviltportalen

Hjortevilt - Logo 225 x 113

Hjort i media

Våre sentrale støttespillere

lmd no 225 x 38
Mdir logo hoved pos RGB 225 x 225