Gratis hjortejakt for førstegangsjegere – en unik mulighet

Ungdomsjaktlaget fra 2014 felte flere hjorter og fikk prøve ulike jaktformer som her med drivende hund – foto (c) Johan Trygve Solheim

Gratis hjortejakt for førstegangsjegere

Er du ung og/eller nyutdanna jeger og klør i fingrane etter å få være med på skikkeleg hjortejakt? Og ikke har tilgang til annet terreng? Da er dette muligheten for deg:

Norsk Hjortesenter på Svanøy inviterer hvert år 4 unge førstegangsjegerar, 2 gutter og 2 jenter, til GRATIS hjortejakt. For å være kvalifisert til å søke må du:

  • Ha tatt jegeprøven og avlagt skyteprøve for å drive storviltjakt
  • Ikke ha jaktet hjort tidligere
  • Være mellom 16 og 25 år

Om du føler deg kvalifisert til å delta på jakthelga kan du sjekke neste arrangement her. De som blir trukket ut får mulighet til å felle hver sin hjort ledsaget av erfarne hjortejegere.

Selve loddtrekningen finner sted månedsskiftet september/oktober. Alle vil få melding om hvem som blir trukket ut. De heldige blir kontaktet direkte.

Høg prisklasse

Hjortesenteret har i dag rundt 25 fellingsløyve på vill hjort på den 11 kvadratkilometer store øya Svanøy, som ligg i munninga av Førdefjorden. Her har det i mange år vore drive guida utleigejakt i høg prisklasse. Og nettopp prisinga av norsk hjortejakt kan vere medverkande til at ungdommen ikkje slepp til.

– Det er faktisk ikkje nok å rabattere fellingsløyve med ein tusenlapp eller to for ungdom. Det blir framleis for dyrt og ungdommen hamnar på sidelinja. Det ønskjer vi å gjere noko med. Vi set av ei jakthelg kvar haust der all jakt, guiding og opphald blir gratis, seier dagleg leiar Johan Trygve Solheim.

Ein hjort kvar

No byr Norsk Hjortesenter ungdom frå heile landet om å melde si interesse for å skyte sin første hjort på Svanøy.

– Vi set av fire plassar, der kvar jeger får sjanse til å skyte eit dyr kvar. Her vil førstegangsjegerane få innføring i ulike jaktformer som smygjakt, posteringsjakt i tårn og dei får prøve seg på jakt med hund. Vi stiller sjølvsagt som instruktørar og guidar.

I tillegg vil dei få kyndig instruksjon i slakting og kjøthandtering, og det blir sosialt samvere om kveldane, seier Solheim, som håpar unge jegerar kjenner si besøkstid.

– Den som ønskjer å delta kan melde seg på via nettsidene til Norsk Hjortesenter, så føretek vi ei loddtrekking medio oktober og kontaktar deretter vinnarane. Vi stiller ingen krav til erfaring, men det er viktig at alle som søkjer har teke jegerprøva, betalt jegeravgift for storviltjakt og har avlagt skyteprøva, seier Solheim.

Ei investering

Ei slik jaktpakke på Svanøy for fire jegerar har stor økonomisk verdi for Norsk Hjortesenter. Kvifor gje bort jakta?

– Vi må være med å ta ansvar for at vi også i framtida skal ha eit dugande jegerkorps av gutar og jenter. Det er dei som skal ta over arven i skogane våre og vidareføre en god jaktkultur. På Svanøy har vi eit terreng og ein dyretettleik som passar godt til opplæringsjakt og erfaringane frå tidlegare år er særs gode.

Å bli ein god jeger kjem ikkje av seg sjølv, så dette blir vår måte å bidra på. Eg ser det også som ei framtidig investering i utleigeproduktet vårt, og eg oppmodar andre som driv med jaktutleige til å tenkje i same baner, seier Solheim.

Noen reportasjer og bilder fra tidligere år:

Du kan og se filmen “Med hjerte for hjorten” på NRK og med innslag fra dette opplegget høsten 2012.

Bilder fra ungdomsjaktlaget som var på Svanøy høsten 2013.

Her kan du lese om ungdomsjaktlaget som var på Svanøy høsten 2014.

Bilder fra ungdomsjaktlaget som var på Svanøy høsten 2015.