Daglig leder Johan Trygve Solheim – 95942774

Viltforvaltning Magnus Frøyen – 90145316

Fagassistent Jørgen Henden –  91839055

Gårdsdrift Joakim Sunde – 90984749

Vedlikehold bygg og anlegg Jarl Håkon Solheim – 91750085

Drift og vedlikehold Kjell Kristian Carlsen – 97121427