Daglig leder Jon Anders Stavang – 41 40 32 81

Viltforvaltning Magnus Frøyen – 901 45316

Rådgiver Jørgen Henden –  918 39055

Gårdsdrift Thor Egil Øvrebotten – 904 18543

Vedlikehold bygg og anlegg Jarl Håkon Solheim – 917 50085

Drift og slakting Kjell Kristian Carlsen – 971 21427

Seniorkonsulent Johan Trygve Solheim – 959 42774