Daglig leder Johan Trygve Solheim – 95942774

Leder gårdsdrift Kjell Kristian Carlsen – 97121427

Leder viltforvaltning Magnus Frøyen – 90145316

Avløser Jarl Håkon Solheim – 91750085