Daglig leder Jon Anders Stavang – 41 40 32 81: jon@hjortesenteret.no

Viltforvaltning Magnus Frøyen – 901 45 316: magnus@hjortesenteret.no

Rådgiver Jørgen Henden –  918 39 055: jorgen@hjortesenteret.no

Gårdsbestyrer Thor Egil Øvrebotten – 904 18 543: thor.egil@hjortesenteret.no

Vedlikehold bygg og anlegg Jarl Håkon Solheim – 917 50 085

Slakter Kjell Kristian Carlsen – 971 21 427